Acte publicate in Monitorul Oficial 63-66 din 26 ianuarie 2012

Monitorul Oficial 63/2012, Partea I

 • H.G. 1303/2011pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 1.349/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Calarasi, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Calarasi
 • H.G. 25/2012privind darea in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unei suprafete totale de teren de 10.546 m2, trecuta in proprietatea publica a statului, in vederea realizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A. a obiectivului de interes national „Varianta de ocolire a municipiului Drobeta-Turnu Severin“
 • H.G. 26/2012 privind trecerea unor constructii, aflate in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor – Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontiera Tulcea, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si casarii, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • H.G. 36/2012 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Giurgiu si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, judetul Giurgiu, si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • Ordinul 24/2012 al ministrului Transporturilor si Infrastructurii privind publicarea acceptarii amendamentelor la Codul international pentru instalatiile de protectie contra incendiului (Codul FSS), adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.292(87) a Comitetului de Siguranta Maritima din 21 mai 2010
 • Ordin 3/2012 al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pentru aprobarea Instructiunii nr. 1/2012 privind organismele de plasament colectiv monetare

Monitorul Oficial 64/2012, Partea I

 • H.G. 34/2012 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile cu caracter specific prestate de Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub Presiune – S.A.
 • Ordinul 1658/290/2011 al ministrului Sanatatii si al ministrului Agriculturii si Dezvoltarii rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului sanatatii si al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 763/455/2004 pentru aprobarea Listei substantelor permise a fi utilizate in fabricarea produselor din tutun
 • Ordinul 7/2012 al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind aprobarea Instructiunii nr. 2/2012 pentru modificarea Instructiunii nr. 2/2007 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobata prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007

Monitorul Oficial 65/2012, Partea I

 • Decizia 1/2012 a Parlamentului Romaniei privind convocarea Camerei Deputatilor in sesiune ordinara
 • Decizia 2/2012 a Parlamentului Romaniei privind convocarea Senatului in sesiune ordinara
 • Decizia 1.196/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 127 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale
 • Decizia 1.258/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28716 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
 • Decizia 1.402/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 alin. (6), art. 142 alin. (3) si art. 172 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
 • Decizia 1.503/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
 • Decizia 1.505/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 227 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale
 • Decizia 1.506/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 pct. 1, art. 8 alin. (3) si (7), art. 11 alin. (1) lit. a) si b) si art. 33 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
 • Decizia 1.507/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata
 • Decizia 1.509/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39 si art. 40 alin. (1) din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii

Monitorul Oficial 66/2012, Partea I

 • Legea 286/2011 privind ratificarea Scrisorii de intentie semnate de autoritatile romane la Bucuresti la 22 decembrie 2010, aprobata prin Decizia Consiliului directorat Fondului Monetar International din 7 ianuarie 2011, si pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre Romania si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea de intentie transmisa de autoritatile romane, semnata la Bucuresti la 24 aprilie 2009, si prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 4 mai 2009, precum si a Scrisorii suplimentare de intentie, semnata de autoritatile romane la data de 8 septembrie 2009 si aprobata prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 21 septembrie 2009
 • Decretul 964/2011 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Scrisorii de intentie semnate de autoritatile romane la Bucuresti la 22 decembrie 2010, aprobata prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 7 ianuarie 2011, si pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre Romania si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea de intentie transmisa de autoritatile romane, semnata la Bucuresti la 24 aprilie 2009, si prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 4 mai 2009, precum si a Scrisorii suplimentare de intentie, semnata de autoritatile romane la data de 8 septembrie 2009 si aprobata prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 21 septembrie 2009

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close