Acte publicate in Monitorul Oficial 67-70 din 27 ianuarie 2012

Monitorul Oficial 67/2012, Partea I

 • Legea 297/2011 pentru ratificarea Acordului privind spatiul aerian comun dintre Uniunea Europeana si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Georgia, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2010
 • Decretul 988/2011 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind spatiul aerian comun dintre Uniunea Europeana si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Georgia, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2010
 • Decizia 1.519/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat
 • Regulamentul 31/2011 BNR privind raportarea de date si informatii statistice la Banca Nationala a Romaniei
 • Lista 2012 cuprinzand asociatiile care primesc subventii de la bugetul local in anul 2012, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

Monitorul Oficial 68/2012, Partea I

 • Decizia 1.202/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 pct. 1 lit. a) si pct. 5, precum si art. 33 alin. (4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
 • Decizia 1.424/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 153 alin. (6) si (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
 • Decizia 1.491/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Decretului nr. 186/1961 privind aderarea Republicii Populare Romane la Conventia pentru recunoasterea si executarea sentintelor arbitrate straine, adoptata la New York, la 10 iunie 1958
 • Decizia 1.499/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 50 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor
 • Decizia 1.534/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
 • Decizia 1.535/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
 • Ordinul 20/2012 al BNR privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societatii Comerciale MIDAL LEASING IFN – S.A.

Monitorul Oficial 69/2012, Partea I

 • Ordinul 61/2012 al ministrului Afacerilor Externe privind publicarea textului notelor verbale, semnate la Bucuresti la 19 decembrie 2011 si, respectiv, la Bucuresti la 4 ianuarie 2012, care constituie schimbul de instrumente de interpretare a Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii cu privire la programele de asistenta economica, tehnica si in domenii conexe, semnat la 24 octombrie 1995
 • Ordinul 3035/2012 al ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a competitiilor scolare si a Regulamentului de organizare a activitatilor cuprinse in calendarul activitatilor educative, scolare si extrascolare

Monitorul Oficial 70/2012, Partea I

 • H.G. 31/2012 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011
 • H.G. 40/2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.244/2009 privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operatiunilor de urgenta intreprinse in scopul inlaturarii pagubelor provocate de inundatiile din luna iulie 2008
 • Decizia 127/2012 a Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei privind desemnarea Societatii Comerciale „Distrigaz Sud Retele“ – S.R.L. ca operator al sistemului de distributie a gazelor naturale in satul Crizbav, apartinator comunei Crizbav, judetul Brasov, pentru o perioada determinata de 3 luni
 • Ordinul 880/5/148/2011 al ministrului Transporturilor si Infrastructurii, al ministrului Finantelor Publice si al ministrului Afacerilor Europene pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului transporturilor si al ministrului economiei si finantelor nr. 28/75/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile in cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial „Transport“ (POS-T) 2007–2013
 • Hotararea 7/2012 a Consiliul de Mediere privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close