Acte publicate in Monitorul Oficial 71-75 din 30 ianuarie 2012

Monitorul Oficial 71/2012, Partea I

 • O.G. 2/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
 • O.G. 4/2012pentru modificarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002
 • Ordinul 38/2012 al ministrului Transporturilor si Infrastructurii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV
 • Ordinul 65/2012 al ministrului Finantelor Publice si Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.224/2011 pentru aprobarea competentei teritoriale de administrare

Monitorul Oficial 72/2012, Partea I

 • Ordinul 52/2012 al ministrului Finantelor Publice si Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Monitorul Oficial 73/2012, Partea I

 • Ordinul 74/2012 al ministrului Finantelor Publice pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenta fiscala in Romania a persoanelor fizice

Monitorul Oficial 74/2012, Partea I

 • Decizia 1.389/2011a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 158 si art. 159 din Codul de procedura civila, ale art. 20 alin. (2) si art. 501 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989, precum si ale art. 1201 din Codul civil
 • Decizia 1.395/2011a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 243 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale
 • Decizia 1.401/2011a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 223/2008 privind unele masuri de reducere a unor cheltuieli bugetare
 • Decizia 1.403/2011a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. b) si art. 1085 alin. 3 din Codul de procedura civila
 • Decizia 1.524/2011a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 62 alin. 3 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin
 • Decizia 1.546/2011a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1) si art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte intre profesionisti
 • Decizia 1.550/2011a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) pct. 31 si art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora

Monitorul Oficial 75/2012, Partea I

 • Ordinul 183/57/2011 al ministrului Afacerilor Europene si al ministrului Finantelor Publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistenta tehnica
 • Ordinul 1493/265/6/2011 al ministrului Sanatatii, al ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si al Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si Pentru Siguranta Alimentelor privind desemnarea componentei Comisiei interministeriale pentru mentiuni de sanatate inscrise pe produsele alimentare si privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Secretariatului Comisiei interministeriale pentru mentiuni de sanatate inscrise pe produsele alimentare
 • Ordinul 27/2012 al ministrului Comunicatiilor si Societatii Informationale pentru abrogarea Ordinului ministrului comunicatiilor si societatii informationale nr. 488/2009 privind procedura de verificare si omologare a sistemelor informatice destinate operatiunilor de emitere a facturilor in forma electronica, precum si normele de performanta si securitate cu privire la sistemele informatice utilizate de persoanele care emit, transmit sau arhiveaza facturi, chitante si bonuri fiscale in forma electronica
 • Ordinul 70/2012 al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa
 • Ordinul 78/2012 al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare
 • Rectificare la Decizia ICCJ 4/2011

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close