Acte publicate in Monitorul Oficial 87-90 din 3 februarie 2012

Monitorul Oficial 87/2012, Partea I

 • Ordinul 9/2012 al Autoritatatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 103/2010 privind aprobarea modelului si continutului formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a contraventiei si ale anexei acestuia, destinate utilizarii in activitatea de control, si a modelului si continutului formularului tipizat cu regim special al autorizatiei emise de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor persoanelor fizice si juridice ce efectueaza operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase
 • Ordinul 11/2012 al Autoritatatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 307/2009 privind adoptarea masurilor prin care se asigura ca produsele care contin substanta biocid dimetil fumarat nu sunt introduse sau puse la dispozitie pe piata
 • Ordinul 3157/2012 al ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului ?i Sportului pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2012–2013, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.560/2011
 • Hotararea 1/2012 a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private privind propunerea de aprobare a Statutului si Organigramei Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
 • Hotararea 3/2012 a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private privind aprobarea Normei nr. 2/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 13/2010 privind autorizarea de constituire a societatii de pensii si autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative

Monitorul Oficial 88/2012, Partea I

 • Decizia 1.397/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 597 din Codul de procedura civila
 • Decizia 1.425/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 267 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • Decizia 1.426/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing
 • Decizia 1.561/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • Decizia 1.566/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 22 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, precum si a legii in integralitatea ei
 • Decizia 1.584/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic pct. 44 din Legea nr. 338/2002 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
 • H.G. 71/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012, pentru municipiul Mangalia, judetul Constanta
 • Circulara 5/2012 a BNR privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei
 • Decizia 4/2012 a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Protocolului avand ca obiect Metodologia privind reproducerea repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale si tabelul de remuneratii cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite autorilor acestora

Monitorul Oficial 89/2012, Partea I

 • Decizia 1.547/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • Decizia 1.559/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. IV si art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2010 privind unele masuri financiar-bugetare
 • Decizia 1.588/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 38 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, ale art. 139 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara si ale Hotararii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 38/2009 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
 • Decizia 1.589/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 87 alin. (91) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara
 • Decizia 1.605/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate
 • Decizia 1.612/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 49 alin. 2 cu referire la art. 48 alin. 1 lit. d) si art. 2781 alin. 5 din Codul de procedura penala
 • Decizia 1.623/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare

Monitorul Oficial 90/2012, Partea I

 • Decizia 51/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale si a alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012, precum si pentru modificarea si completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali
 • Decizia 20/2012 a primului ministru pentru eliberarea la cerere, pe motive de sanatate, a domnului Eugen Georgescu din functia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului
 • Decizia 21/2012 a primului ministru pentru numirea domnului Dumitru-Nicu Cornoiu in functia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close