Acte publicate in Monitorul Oficial 91-94 din 6 februarie 2012

Monitorul Oficial 91/2012, Partea I

 • Decretul 52/2012 al presedintelui Romaniei pentru incetarea functiei de prim-ministru al Guvernului Romaniei
 • Decretul 53/2012 al presedintelui Romaniei pentru numirea unui prim-ministru interimar
 • Decizia 1.549/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15–23 din Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii si ale art. 5–10 din Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca
 • Decizia 1.555/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila
 • Decizia 1.556/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 62 alin. (1) lit. a) si art. 63 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, ale art. 36 alin. (2) si art. 40 lit. j) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii si ale art. 9 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara
 • Decizia 1.557/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (3), art. 15 alin. (1) si art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila
 • H.G. 72/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012
 • Ordinul 68/27/2012 ministrului Transporturilor si Infrastructurii si al ministrului Administratiei si Internelor pentru aprobarea Procedurii privind gestionarea efectelor produse de fenomene meteorologice periculoase care pot afecta desfasurarea normala a traficului rutier si siguranta participantilor pe drumurile publice

Monitorul Oficial 92/2012, Partea I

 • Ordinul 16/2012 al ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale privind aprobarea Metodologiei si a formularisticii necesare punerii in aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finantare in agricultura, inclusiv modul de calcul al ratei dobanzii la credit necesare pentru calculul subventiei, al ratei de referinta si al valorii nominale a subventiei

Monitorul Oficial 93/2012, Partea I

 • Decizia 1.590/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. c), art. 2–5 si art. 12 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor
 • Decizia 1.601/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, art. 43 alin. 1 si 3 din Codul familiei, art. 318 alin. 1 teza a doua si art. 581 din Codul de procedura civila
 • Decizia 1.602/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente
 • H.G. 41/2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007–2013
 • Ordinul 2613/1038/2011 ministrului Culturii si Patrimoniului National si al ministrului Transporturilor si Infrastructurii privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatului de descarcare de sarcina arheologica in cazul proiectelor de infrastructura de transport de interes national
 • Ordinul 3158/2012 al ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului ?i Sportului privind aprobarea Listei universitatilor de prestigiu din alte state
 • Decizia 5/2012 a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor privind desemnarea organismului de gestiune colectiva DACIN SARA – Drepturi de Autor in Cinematografie-Audiovizual – Societatea Autorilor Romani din Audiovizual drept colector al remuneratiilor cuvenite autorilor de opere cinematografice si alte opere audiovizuale pentru reproducerea operelor cinematografice si altor opere audiovizuale

Monitorul Oficial 94/2012, Partea I

 • H.G. 46/2012 privind transmiterea, pe perioada executarii lucrarilor de reabilitare, a unui sector de drum national aflat in proprietatea publica a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A., in vederea realizarii proiectelor prioritare de interes national si european
 • H.G. 61/2012 pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier national, cu compensare, a terenului forestier in suprafata de 37,3719 ha, proprietate publica a orasului Cavnic, in vederea realizarii obiectivului „Amenajarea domeniului schiabil Gutaiul Doamnei“
 • H.G. 62/2012 privind transmiterea unei parti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Brasov si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului, precum si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • H.G. 63/2012 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al judetului Cluj si in administrarea Consiliului Judetean Cluj, precum si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • H.G. 66/2012 privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate si ai dreptului de administrare asupra unor bunuri aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National si a Muzeului National al Satului „Dimitrie Gusti“
 • H.G. 67/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Patrimoniului National din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2012, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012
 • H.G. 73/2012 privind aprobarea Contractului de activitate a Companiei Nationale de Cai Ferate „C.F.R.“ – S.A. pentru perioada 2012–2015
 • H.G. 74/2012 privind aprobarea contractelor de servicii publice in transportul feroviar de calatori pentru perioada 2012–2015
 • H.G. 76/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012, pentru orasul Horezu, judetul Valcea
 • Decizia 22/2012 a primului ministru pentru numirea domnului Cosmin Sabo in functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Institutului National de Statistica
 • Decizia 23/2012 a primului ministru privind eliberarea, la cerere, a domnului Stefan Gáti din functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat
 • Decizia 24/2012 a primului ministru pentru eliberarea doamnei Stefania Gabriella Ferencz din functia de secretar de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru
 • Decizia 25/2012 a primului ministru privind numirea doamnei Stefania Gabriella Ferencz in functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat
 • Ordinul 110/2012 al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic
 • Decizia 60/2012 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind incetarea, la cerere, a activitatii de broker de asigurare a Societatii Comerciale ERSTE BROKERS – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.
 • Dispozitia 1/2012 a Colegiului Psihologilor din Romania privind evidenta profesionala a psihologilor cu drept de libera practica

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close