Acte publicate in Monitorul Oficial 108-109 din 10 februarie 2012

Monitorul Oficial 108/2012, Partea I

 • Ordinul 2704/19/126/2011al ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului, al ministrului Afacerilor Europene si al ministrului Finantelor Publice privind modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 916/3.364/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate in cadrul axei prioritare „Dezvoltare economica si sociala“, domeniul major de interventie „Sprijinirea cooperarii transfrontaliere in mediul de afaceri si promovarea unei imagini si identitati regionale“ pentru proiecte finantate in cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontaliera Romania–Bulgaria 2007–2013
 • Ordinul 2705/18/127/20112011al ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului, al ministrului Afacerilor Europene si al ministrului Finantelor Publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 917/3.362/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate in cadrul axei prioritare „Mediu“, domeniul major de interventie „Dezvoltarea sistemelor comune de management pentru protectia mediului“ pentru proiecte finantate in cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontaliera Romania–Bulgaria 2007–2013
 • Ordinul 2706/17/128/201120112011al ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului, al ministrului Afacerilor Europene si al ministrului Finantelor Publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 918/3.366/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile in cadrul axei prioritare „Accesibilitate“, domeniul major de interventie „Dezvoltarea retelelor si serviciilor de informare si comunicatii in zona transfrontaliera“ pentru proiecte finantate in cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontaliera Romania–Bulgaria 2007–2013
 • Ordinul 2707/16/129/2011 al ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului, al ministrului Afacerilor Europene si al ministrului Finantelor Publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 919/3.367/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate in cadrul axei prioritare „Accesibilitate“, domeniul major de interventie „Imbunatatirea facilitatilor de transport transfrontalier terestru si fluvial“ pentru proiecte finantate in cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontaliera Romania–Bulgaria 2007–2013
 • Ordinul 2766/2811/2467/2011 al ministrului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, al ministrului Finantelor Publice si al ministrului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comerciala „Salajul“ – S.A. Sarmasag, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
 • Ordinul 3199/2012 al ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea pentru profesiile nereglementate in Romania a adeverintei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificarilor profesionale
 • Ordinul 24/2012 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale – formulare unice pe tara, fara regim special

Monitorul Oficial 109/2012, Partea I

 • H.G. 79/2012 privind acordarea de catre Romania a unui ajutor de urgenta, cu titlu gratuit, Guvernului Republicii Bulgaria
 • Ordinul 6/2012 al ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 11/2012 privind reglementarea unor masuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura aferente schemelor de plati directe si pentru masuri de piata in agricultura
 • Ordin 138/2012 al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.314/2007 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia
 • Ordin 3163/2012 al ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a programelor postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua
 • Ordin 25/2012 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea
 • Decizia 11/2012 a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor privind desemnarea organismului de gestiune colectiva Asociatia Romana pentru Artisti Interpreti sau Executanti – ARAIEX drept colector al remuneratiilor cuvenite artistilor interpreti sau executanti pentru comunicarea publica a fonogramelor publicate in scop comercial ori a reproducerilor acestora

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close