Acte publicate in Monitorul Oficial 98-103 din 8 februarie 2012

Monitorul Oficial 98/2012, Partea I

 • Decretele 56-75/2012 privind numirea unui judecator
 • Decretele 76-96/2012 privind numirea unui procuror
 • Decretele 97-99/2012 privind numirea unui judecator

Monitorul Oficial 99/2012, Partea I

 • Decretul 54/2012 pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a acceptarii amendamentului la statutul Fondului Monetar International cu privire la reforma Consiliului Executiv, propus si aprobat de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar International prin Rezolutia nr. 66-2 privind cea de-a paisprezecea revizuire generala a cotelor si reforma Consiliului Executiv
 • Decretul 55/2012 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre Romania si Statul Israel in domeniul securitatii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011
 • Decizia 1.615/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor pct. 10 din lista referitoare la sporuri si alte drepturi ale personalului didactic din invatamant cuprinsa in anexa nr. II/1 privind reglementari specifice personalului contractual din unitatile de invatamant la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, ale art. 7 din cap. I lit. B „Reglementari specifice personalului didactic din invatamant“ din anexa nr. II „Familia ocupationala de functii bugetare «Invatamant»“ la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si ale art. 6 din anexa nr. 5 „Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acorda personalului didactic si personalului didactic auxiliar din invatamant“ la Legea nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant
 • H.G. 75/2012 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate „C.F.R.“ – S.A. in domeniul public al municipiului Brasov si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov, si modificarea anexei nr. 16 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • Ordinul 12/2012 al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licente de dare in administrare pentru explorare
 • Ordinul 30/2012 al ministrului Administratiei ?i Internelor privind formarea initiala, in anul 2012, in institutiile de invatamant ale Ministerului Administratiei si Internelor a politistilor locali cu atributii in domeniul ordinii si linistii publice si in domeniul circulatiei rutiere
 • Ordinul 108/2012 al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare
 • Ordinul 136/2012 al ministrului Economiei, Comertului si Mediului De Afaceri privind certificarea biocarburantilor si biolichidelorin ceea ce priveste respectarea criteriilor de durabilitate, precum si cerintele de evaluare si de recunoastere a organismelor care au competente in certificarea si verificarea rapoartelor anuale care contin informatii privind respectarea criteriilor de durabilitate a biocarburantilor si biolichidelor
 • Ordinul 405/2012 al ministrului Justitiei pentru stabilirea activitatilor specifice sistemului penitenciar prevazute la art. 190 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

Monitorul Oficial 100/2012, Partea I

 • Decretele 100-143/2012 pentru numirea unui judecator

Monitorul Oficial 101/2012, Partea I

 • Decretele 144-183/2012 pentru numirea unui judecator
 • Decretele 184-187/2012 privind numirea unui procuror

Monitorul Oficial 102/2012, Partea I

 • Decretele 188-231/2012 privind numirea unui procuror

Monitorul Oficial 103/2012, Partea I

 • H.G. 60/2012 privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si din administrarea Academiei Romane – Institutul de Biologie, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor indreptatite
 • H.G. 77/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Hunedoara de catre domnul Dezmeri Stefan-Ioan
 • H.G. 78/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Padurilor din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012, in vederea platii serviciului datoriei publice externe
 • Ordinul 2709/14/131/2011 al ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului, al ministrului Afacerilor Europene si al ministrului Finantelor Publice privind modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 921/3.365/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile in cadrul axei prioritare „Dezvoltare economica si sociala“, domeniul major de interventie „Cooperarea in domeniul dezvoltarii resurselor umane – dezvoltarea in comun a aptitudinilor si a cunostintelor“ pentru proiecte finantate in cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontaliera Romania–Bulgaria 2007–2013
 • Ordinul 2710/13/132/2011 al ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului, al ministrului Afacerilor Europene si al ministrului Finantelor Publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 922/3.363/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate in cadrul axei prioritare „Mediu“, domeniul major de interventie „Dezvoltarea infrastructurii comune si a serviciilor pentru a preveni impactul crizelor naturale si cauzate de om, inclusiv serviciile comune de raspuns in situatii de urgenta“ pentru proiecte finantate in cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontaliera Romania–Bulgaria 2007–2013
 • Ordinul 6687/2011 al ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.224/2011 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior
 • Hotararea 2/2012 a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private privind aprobarea Normei nr. 1/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 12/2010 privind autorizarea de constituire a societatii de pensii si autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close