Acte publicate in Monitorul Oficial 122-123 din 20 februarie 2012

Monitorul Oficial 122/2012, Partea I

 • H.G. 84/2012 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 966/2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare, a structurii institutiilor de invatamant superior, a domeniilor si programelor de studii universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, a locatiilor geografice de desfasurare, a numarului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de invatamant sau limba de predare, precum si a numarului maxim de studenti care pot fi scolarizati
 • Ordinul 49/2012 al ministrului Transporturilor si Infrastructurii pentru publicarea acceptarii amendamentelor de la Manila la anexa la Conventia internationala privind standardele de pregatire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart, adoptata la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), precum si a amendamentelor de la Manila la Codul privind pregatirea, brevetarea/atestarea si efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptat la Londra la 7 iulie 1995, adoptate prin rezolutii ale Actului final al Conferintei partilor la aceasta conventie la Manila in anul 2010
 • Ordinul 225/2012 al ministrului Finantelor Publice privind indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual
 • Ordinul 821/2012 al ministrului Mediului si Padurilor pentru modificarea anexelor nr. 2, 3 si 6 la Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1.384/2011 privind aprobarea cotelor de recolta pentru speciile de fauna de interes cinegetic, la care vanarea este permisa, pentru sezonul de vanatoare 15 mai 2011–14 mai 2012
 • Ordinul 3271/2012 al ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor in invatamantul superior – examene de absolvire, licenta, diploma, selectie, disertatie
 • Hotararea 5/2012 a Comisiei de Supraveghere a Sistemului se Pensii Private pentru aprobarea Normei nr. 3/2012 privind modificarea temporara a limitei maxime aplicabile investitiilor fondurilor de pensii private in titluri de stat

Monitorul Oficial 123/2012, Partea I

 • H.G. 1213/2011 pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Gorj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Gorj
 • H.G. 42/2012 privind unele masuri de utilizare a Fondului elvetian de contrapartida constituit in temeiul Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la data de 26 noiembrie 1992, modificat prin Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Confederatiei Elvetiene, semnat la Bucuresti la 14 decembrie 2001
 • Decizia 37/2012 primului ministru pentru eliberarea doamnei Ioana Maria Muntean din functia de secretar de stat, purtator de cuvant al Guvernului, in cadrul Secretariatului General al Guvernului
 • Decizia 38/2012 primului ministru pentru numirea domnului Dan Dumitru Suciu in functia de secretar de stat, purtator de cuvant al Guvernului, in cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru
 • Decizia 39/2012 primului ministru pentru numirea doamnei Ioana Maria Muntean in functia de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului
 • Regulamentul 4/2012 al BNR de modificare a Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii
 • Decizia 15/2012 a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania privind componenta Comisiei superioare de disciplina a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania
 • Decizia 16/2012 a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania privind modificarea Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nr. 16/2006 privind eliberarea Certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania
 • Hotararea 4/2012 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close