CSM modifica regulamentul de promovare a magistratilor la ICCJ

Prin Hotararea 74/2012 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii publicata in Monitorul Oficial 112/2012 a fost aprobat Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Principalele prevederi ale Hotararii 74/2012 a CSM au in vedere modificarea modului de examinare in cadrul concursului de promovare a judecatorilor la ICCJ.

Hotararea a abrogat cap. V1 „Procedura de selectie a candidatilor pentru promovarea in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie“ si anexa nr. 5 „Fisa profesionala a candidatului“ din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii.

Promovarea in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie se face numai prin concurs organizat ori de cate ori este necesar, in limita posturilor vacante, de catre Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul National al Magistraturii.

Concursul de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie se organizeaza pe baza unor criterii obiective de apreciere a performantelor profesionale ale judecatorilor si procurorilor.

In vederea selectarii membrilor comisiilor de concurs, Institutul National al Magistraturii va constitui o baza de date cu persoanele prevazute la art. 521 alin. (4) si (6) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru fiecare specializare corespunzatoare materiilor de concurs.

In baza de date prevazuta la alin. (1) sunt inclusi, in functie de specializare, toti judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie care si-au exprimat acordul de a face parte din comisiile de concurs.

Posturile scoase la concurs se stabilesc de catre Consiliul Superior al Magistraturii, in mod distinct pentru fiecare sectie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru care exista locuri vacante.

Pot participa la concursul de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie judecatorii si procurorii care au indeplinit efectiv, cel putin 5 ani, functia de judecator la curtea de apel sau de procuror la parchetul de pe langa curtea de apel ori la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, au obtinut calificativul „foarte bine“ la ultimele 3 evaluari, nu au fost niciodata sanctionati disciplinar si au o vechime in functia de judecator sau de procuror de cel putin 15 ani.

Data, locul, modul de desfasurare a concursului si posturile vacante pentru care se organizeaza concurs se comunica tuturor judecatorilor si procurorilor prin curtile de apel, prin parchetele de pe langa curtile de apel si prin Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si se publica pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, a Institutului National al Magistraturii, a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si in 3 cotidiene centrale, cu cel putin 60 de zile inainte de data stabilita pentru concurs.

Fiecare candidat poate opta cu privire la o singura sectie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie in cadrul aceluiasi concurs.

Judecatorii si procurorii au dreptul la concedii de studii de specialitate platite, pentru pregatirea si sustinerea examenului de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, conform legii, cu conditia de a se prezenta la concurs.

Comisia de organizare a concursului este numita de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Directiei resurse umane si organizare si a Institutului National al Magistraturii.

Nu pot fi numite in comisie persoanele care au sotul sau sotia, rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv in randul candidatilor.

Toti membrii comisiilor completeaza declaratii in acest sens. Daca incompatibilitatea se iveste ulterior desemnarii membrilor comisiilor, persoana in cauza are obligatia sa se retraga si sa comunice de indata aceasta situatie presedintelui comisiei, care ia masurile necesare aducerii acestei situatii la cunostinta Plenului Consiliului Superior al Magistraturii in vederea inlocuirii sale, daca este cazul.

Concursul de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie consta in:

 • o proba avand ca obiect evaluarea hotararilor judecatoresti redactate, in cazul judecatorilor, sau a actelor intocmite in faza de urmarire penala ori in faza judecatii, in cazul procurorilor;
 • un interviu sustinut in fata Plenului Consiliului Superior al Magistraturii;
 • probe scrise, cu caracter teoretic si practic.

Probele scrise constau in:

 • in functie de specializare, una dintre urmatoarele grupe de materii:

1. drept civil, dreptul familiei si drept international privat;
2. drept penal;
3. drept administrativ, drept financiar si fiscal si dreptul muncii;

 • jurisprudenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie si jurisprudenta Curtii Constitutionale;
 • jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului si jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene;
 • procedura civila sau procedura penala, in functie de specializarea judecatorului ori procurorului, determinata de sectia Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru care candideaza.

Probele scrise se desfasoara in doua etape si constau in:

 • sustinerea unei probe scrise pentru verificarea cunostintelor teoretice;
 • sustinerea unei probe scrise pentru verificarea cunostintelor practice.

La proba pentru verificarea cunostintelor teoretice din grupele de materii prevazute la art. 29 alin. (2) lit. a) subiectele vor fi repartizate astfel:

 • pentru grupele de materii de la pct. (i), 60% dintre subiecte sunt din materia drept civil, iar cate 20% dintre subiecte din materiile dreptul familiei, respectiv dreptul international privat;
 • pentru grupele de materii de la pct. (iii), 20% dintre subiecte sunt din materia Dreptul muncii, iar cate 40% dintre subiecte din materiile Drept administrativ, respectiv Drept financiar si fiscal.

Punctajul alocat fiecarui subiect este impartit in fractii cu doua zecimale de catre comisia de elaborare a subiectelor, la momentul intocmirii baremului.

Probele scrise de verificare a cunostintelor teoretice se sustin in aceeasi zi. Probele de verificare a cunostintelor practice pot fi sustinute in aceeasi zi cu probele de verificare a cunostintelor teoretice, cu o pauza de doua ore intre ele.

Sursa: Infolegal

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close