Acte publicate in Monitorul Oficial 127-129 din 22 februarie 2012

Monitorul Oficial 127/2012, Partea I

 • H.G. 81/2012 pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Braila, precum si al municipiului, oraselor si comunelor din judetul Braila

Monitorul Oficial 128/2012, Partea I

 • Hotararea 4/2012 a Camerei Deputatilor privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor
 • Hotararea 5/2012 a Camerei Deputatilor privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor
 • H.G. 87/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Nationale „Imprimeria Nationala“ – S.A., companie nationala aflata sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice
 • H.G. 88/2012 privind inscrierea unor imobile in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului – Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret – Complexul Sportiv National „Poiana Brasov“, precum si trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului – Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret – Complexul Sportiv National „Poiana Brasov“ in domeniul public al municipiului Brasov si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov
 • Ordinul 35/2012 al ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru abrogarea pct. 4.3 din Normele de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantatiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009–2013/2014, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 247/2008
 • Ordinul 177/81/2012 al ministrului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Institutului National de Statistica privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011
 • Ordinul 245/2012 al ministrului Finantelor Publice privind instituirea comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a Regulamentului de organizare si functionare a acestora
 • Ordinul 3202/2012 al ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar 2012

Monitorul Oficial 129/2012, Partea I

 • Decizia 40/2012 a primului ministru privind aplicarea mobilitatii pentru doamna Florea Gherghina din functia publica de secretar general adjunct in cadrul Ministerului Finantelor Publice in functia publica de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului
 • Decizia 41/2012 a primului ministru privind transferul, in interesul serviciului, al domnului Nistor Mircea din functia publica de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului in functia publica de director executiv in cadrul Consiliului Judetean Dambovita
 • Ordinul 7437/2011 al ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2011 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica
 • Ordinul 4/2012 al Autoritatatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind actualizarea valorilor-limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat, aplicabile pentru anul 2012
 • Ordinul 131/2012 al ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru modificarea art. 15 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microintreprinderilor pentru domeniul major de interventie „Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor“ in cadrul axei prioritare „Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local“ din cadrul Programului operational regional 2007–2013
 • Ordinul 212/2012 al ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru aprobarea reglementarii tehnice „Ghid de proiectare pentru controlul fisurarii elementelor masive si peretilor structurali de beton armat datorita contractiei impiedicate“, indicativ GP 115-2011
 • Ordinul 247/2012 al ministrului Finantelor Publice privind procedura unitara pentru aplicarea prevederilor art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • Ordinul 255/2012 al ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru aprobarea reglementarii tehnice „Normativ privind calculul loviturii de berbec la conductele pentru transportul apei“, indicativ NP 128: 2011
 • Ordin 256/2012 al ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru aprobarea reglementarii tehnice „Ghid privind echiparea constructiilor hidrotehnice de retentie cu aparatura de masura si control – AMC“, indicativ GT 064:2011
 • Ordin 761/2012 al ministrului Mediului si Padurilor privind stabilirea cerintelor pentru desemnarea organismului de evaluare si certificare a personalului care desfasoara activitatea prevazuta la art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 305/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime si a conditiilor pentru recunoasterea reciproca a certificarii personalului insarcinat cu recuperarea anumitor gaze fluorurate cu efect de sera provenite de la instalatiile de distributie de inalta tensiune
 • Decizia 1/2012 a Casei Nationale de Pensii Publice privind comisionul si tarifele care se percep de catre Casa Nationala de Pensii Publice si de catre casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operatiuni care nu sunt legate de stabilirea si de plata pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale din sistemul public de pensii
 • Decizia 74/2012 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale SURE INVEST COMPANY – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close