ANAF a stabilit procedura de indreptare a erorilor din declaratii rectificative

feature photo

In M. Of. nr. 137 din 29 februarie 2012 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 144/2012 pentru aprobarea Procedurii de indreptare a erorilor cuprinse in declaratiile fiscale in cazul depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative.

Anexa la Ordin prevede ca procedura de indreptare a erorilor se aplica in situatia in care contribuabilul corecteaza declaratiile fiscale conform prevederilor art. 84 din Codul de procedura fiscala, prin depunerea la organul fiscal competent pentru administrarea obligatiilor fiscale a declaratiilor fiscale rectificative cu suplimentarea/diminuarea obligatiei fiscale initial declarate.

Compartimentul gestiune registrul contribuabili si declaratii fiscale din cadrul organului fiscal primeste declaratiile fiscale rectificative si le inregistreaza in aplicatia informatica DECIMP.

Dupa prelucrare, compartimentul gestiune registrul contribuabili si declaratii fiscale transmite declaratiile rectificative compartimentului cu atributii de evidenta pe platitori, pe baza Notei de corectie in cazul declaratiilor rectificative cu suplimentare/diminuare de obligatii fiscale, prevazuta de reglementarile legale privind organizarea evidentei pe platitori.

Ca urmare a depunerii de catre contribuabili a declaratiilor rectificative prin care se indreapta erorile din declaratiile fiscale initiale, compartimentul cu atributii de evidenta pe platitori efectueaza corectarea evidentei fiscale.

Compartimentul cu atributii de evidenta pe platitori verifica in evidentele fiscale inregistrarea sumelor rezultate in urma prelucrarii titlurilor de creanta mentionate mai sus.

In situatia depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative cu diminuare de obligatie fiscala, dobanzile si penalitatile de intarziere se datoreaza numai pentru suma rezultata dupa corectare sau modificare, incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei obligatiei fiscale si pana la data stingerii acesteia inclusiv.

In vederea stabilirii obligatiilor fiscale accesorii datorate pana la data stingerii inclusiv, compartimentul cu atributii de evidenta pe platitori procedeaza la reanalizarea, in sistem informatic, a stingerilor pentru obligatia fiscala rectificata astfel cum a fost diminuata, cu platile efectuate.

Diferentele de obligatii fiscale accesorii stabilite in urma recalcularii obligatiilor fiscale accesorii ca urmare a reanalizarii stingerilor se individualizeaza de catre compartimentul cu atributii de evidenta pe platitori in Decizia de impunere privind obligatiile fiscale accesorii stabilite in urma indreptarii erorilor cuprinse in declaratiile fiscale in cazul depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative, conform modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta procedura, decizie ce constituie titlu de creanta.

Decizia de impunere privind obligatiile fiscale accesorii stabilite in urma indreptarii erorilor cuprinse in declaratiile fiscale in cazul depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative se intocmeste de catre compartimentul cu atributii de evidenta pe platitori in doua exemplare si este insotita de fisa pe platitor initiala, fisa rezultata in urma reanalizarii si fisa pe platitor corectata. Decizia se avizeaza de seful compartimentului si se aproba de conducatorul unitatii fiscale.

Decizia se comunica de catre organul fiscal competent contribuabilului, potrivit prevederilor art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar un exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

In situatia in care, dupa indreptarea erorilor si efectuarea operatiunii de corectie in evidenta fiscala, rezulta sume achitate in plus aferente obligatiei fiscale rectificate, compartimentul cu atributii de evidenta pe platitori poate constata compensarea, din oficiu sau la cerere, cu alte obligatii fiscale neachitate, dupa cum urmeaza:
a) pentru obligatiile fiscale nascute anterior datei la care a fost depusa declaratia fiscala rectificativa, data stingerii prin compensare este data depunerii la organul fiscal a declaratiei fiscale rectificative, conform prevederilor art. 116 alin. (5) lit. e) din Codul de procedura fiscala;
b) pentru obligatiile fiscale nascute ulterior datei la care a fost depusa declaratia fiscala rectificativa, data stingerii prin compensare este, pentru fiecare obligatie fiscala, scadenta acesteia, conform prevederilor art. 116 alin. (4) din Codul de procedura fiscala.

Procedura de indreptare a erorilor cuprinse in declaratiile fiscale ca urmare a depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative cu suplimentare de obligatie fiscala

In situatia depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative cu suplimentare de obligatie fiscala, obligatiile fiscale accesorii se datoreaza si se calculeaza incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei obligatiei fiscale pentru care s-a stabilit diferenta si pana la data stingerii acesteia inclusiv, prin orice modalitate de stingere prevazuta de lege.

In vederea stabilirii obligatiilor fiscale accesorii datorate pana la data stingerii inclusiv, compartimentul cu atributii de evidenta pe platitori procedeaza la reanalizarea, in sistem informatic, a stingerii obligatiilor fiscale, astfel cum au fost suplimentate.

Diferentele de obligatii fiscale accesorii stabilite in urma recalcularii acestora se individualizeaza in Decizia de impunere privind obligatiile fiscale accesorii stabilite in urma indreptarii erorilor cuprinse in declaratiile fiscale in cazul depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative.

Decizia de impunere privind obligatiile fiscale accesorii stabilite in urma indreptarii erorilor cuprinse in declaratiile fiscale in cazul depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative se intocmeste de catre compartimentul cu atributii de evidenta pe platitori in doua exemplare si este insotita de fisa pe platitor initiala, fisa rezultata in urma reanalizarii si fisa pe platitor corectata. Decizia se avizeaza de seful compartimentului si se aproba de conducatorul unitatii fiscale.

Decizia  se comunica de catre organul fiscal competent contribuabilului, potrivit prevederilor art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar un exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

Pentru obligatiile fiscale de plata cuprinse in decizia prevazuta mai sus, termenul de plata este cel stabilit potrivit art. 111 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close