Acte publicate in Monitorul Oficial 150-153 din 7 martie 2012

Monitorul Oficial 150/2012, Partea I

 • Decizia 40/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. f), art. 2 alin. (4), art. 3, art. 4 alin. (1) lit. b) si alin. (2) si art. 12 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor
 • Decizia 48/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 315 alin. 1, 2 si 3 din Codul de procedura civila
 • Decizia 49/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 317 alin. 2 din Codul de procedura civila
 • Decizia 86/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 si art. 31 alin. 1 si 2 din Codul de procedura civila
 • Ordin 183/2012 al ministrului Sanatatii privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului national de programe de studii complementare in vederea obtinerii de atestate de catre medici, medici dentisti si farmacisti, precum si a Normelor metodologice de organizare si desfasurare a acestora

Monitorul Oficial 151/2012, Partea I

 • Decizia 1.540/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2, art. 13 alin. (2), art. 14 alin. (1) lit. t) si alin. (2), art. 35 alin. (1) si (2), art. 36, art. 38 alin. (1), art. 46 alin. (2), art. 55 alin. (3), art. 88 alin. (1) lit. b) si d) si alin. (2) si (3), art. 89, art. 91, art. 92 si art. 95 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
 • Decizia 1.541/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1), art. 13 alin. (2), art. 14 alin. (1) lit. t) si alin. (2), art. 35 alin. (1) si (2), art. 36, art. 38, art. 46 alin. (2), art. 55 alin. (3), art. 88 alin. (1)–(3), art. 89, art. 91, art. 92 si art. 95 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
 • Decizia 1.610/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 258 alin. 2 din Codul penal, precum si a dispozitiilor art. I pct. 3 si art. III pct. 1 si 2 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a Codului de procedura civila si a Codului de procedura penala al Romaniei
 • Ordinul 799/2012 al ministrului Mediului si Padurilor privind aprobarea Normativului de continut al documentatiilor tehnice de fundamentare necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor

Monitorul Oficial 152/2012, Partea I

 • Decizia 17/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 41 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 13/2007
 • Decizia 29/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, precum si a prevederilor art. 19 alin. (11) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local
 • Decizia 46/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. h), art. 2 alin. (4), art. 3, art. 4 alin. (1) lit. b) si alin. (2) si art. 12 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor
 • Decizia 61/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 581 alin. (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, precum si a prevederilor art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica
 • Decizia 64/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii
 • Ordinul 363/2012 al ministrului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea si implementarea operatiunii „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international – Poli de competitivitate“ din cadrul domeniului major de interventie 1.3 „Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului“ al Programului operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice“
 • Ordinul 3450/2012 al ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.295/2012 privind aprobarea Calendarului desfasurarii concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational
 • Hotararea 5/2012 a Camerei Consultantilor Fiscali privind Programul de pregatire profesionala continua aferent anului 2012

Monitorul Oficial 153/2012, Partea I

 • Decizia 14/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (9), art. 6 alin. (1), art. 9 alin. (1) si art. 15 din Legea nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local
 • Decizia 16/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • Decizia 35/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si art. 257 alin. (22) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
 • Ordinul 19/7230/2012 al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al Autoritatii Nationale a Vamilor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea masurilor prin care se asigura punerea pe piata numai a brichetelor care prezinta caracteristici de siguranta pentru copii si interzicerea introducerii pe piata a brichetelor fantezie
 • Ordinul 25/2012 al ministrului Apararii Nationale pentru aprobarea Instructiunilor privind functiile de gestionar, constituirea de garantii, raspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor si gestionarea bunurilor in Ministerul Apararii Nationale

 

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close