Acte publicate in Monitorul Oficial 154-157 din 8 martie 2012

Monitorul Oficial 154/2012, Partea I

 • Decizia 1.482/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. c), art. 2 si art. 3 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor
 • Decizia 1.542/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (4) lit. m) si art. 145 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale art. 119 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
 • Decizia 1.554/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 286 alin. (1), art. 2871–2876 si art. 28716 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii si art. 725 alin. 2 din Codul de procedura civila
 • H.G. 110/2012 privind numirea unui consul general
 • H.G. 111/2012 privind rechemarea unui consul general
 • H.G. 112/2012 privind rechemarea unui consul general
 • H.G. 113/2012 privind rechemarea unui consul general
 • Ordinul 63/2012 al ministrului Administratiei si Internelor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 131/2010 pentru aprobarea modelului certificatelor de atestare a absolvirii programelor de formare specializata si a programelor de perfectionare organizate de Agentia Nationala a Functionarilor Publici, precum si pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de perfectionare organizate de centrele regionale de formare continua pentru administratia publica locala
 • Ordinul 202/2012 al ministrului Afacerilor Externe pentru publicarea schimbului de scrisori, semnate la Bucuresti la 27 septembrie 2011 si, respectiv, la Bucuresti la 21 decembrie 2011, care constituie Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Confederatiei Elvetiene prin care se extinde pana la 31 decembrie 2012 valabilitatea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 1992

Monitorul Oficial 155/2012, Partea I

 • Decizia 7/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 44 si art. 94 din Codul familiei
 • Decizia 32/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedura civila
 • Decizia 34/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3731 alin. 2, art. 399 alin. 21 si art. 515 din Codul de procedura civila
 • Decizia 37/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. c) si art. 3 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor
 • Decizia 142/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
 • Decizia 147/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania
 • H.G. 117/2012 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
 • H.G. 119/2012 privind includerea unui imobil in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Justitiei – Tribunalul Mehedinti
 • Decizia 53/2012 a primului ministru pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 399/2009 privind stabilirea atributiilor domnului Renga Radu, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului
 • Rectificare la Hotararea Guvernului 916/2002

Monitorul Oficial 156/2012, Partea I

 • Decizia 1.617/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 304 pct. 9 si ale art. 3041 din Codul de procedura civila
 • Decizia 1.620/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 321 din Codul de procedura civila
 • Decizia 1.621/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 311 din Codul de procedura civila
 • Decizia 1.622/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1), art. 13 alin. (2), art. 14 alin. (1) lit. t), art. 36, art. 88 alin. (1) lit. b) si d) si alin. (2) si (3), art. 91, art. 92 si art. 95 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
 • Decizia 1.624/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4041 si ale art. 4042 din Codul de procedura civila
 • H.G. 122/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautica Civila Romana“, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
 • Decizia 54/2012 primului ministru pentru numirea domnului Marian-Valentin Nidelea in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru
 • Ordinul 58/2012 al ministrului Administratiei si Internelor privind constituirea Comisiei ministeriale pentru romi la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor si pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a acesteia

Monitorul Oficial 157/2012, Partea I

 • Decizia 1.574/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6531 din Hotararea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei
 • Decizia 1.629/2011 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2008 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical
 • H.G. 109/2012 pentru aprobarea amendamentelor convenite intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 28 noiembrie 2011, la Bruxelles la 29 noiembrie 2011 si la Bucuresti la 8 decembrie 2011, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind inchiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomica, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005
 • H.G. 133/2012 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
 • H.G. 134/2012 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 855/1998 privind infiintarea Centrului National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic
 • Ordinul 3438/2012 al ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pentru aprobarea Metodologiei de organizare si administrare a evaluarii elevilor la finalul clasei a IV-a

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close