Acte publicate in Monitorul Oficial 216-219 din 2 aprilie 2012

Monitorul Oficial 216/012, Partea I

 • Ordinul 277/2012 al ministrului dezvoltarii regionale si turismului pentru modificarea si completarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 1.496/2011.
 • Decizia 23/2012 a Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal privind stabilirea cazurilor in care nu este necesara notificarea prelucrarii unor date cu caracter Personal.
 • Hotararea 7/2012 a Camerei Consultantilor Fiscali pentru aprobarea Normelor privind instituirea masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul activitatii de consultanta fiscala.

Monitorul Oficial 217/012, Partea I

 • H.G. 225/2012 pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011, a anexelor nr. 1 si 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/ 2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/ 2011, precum si a anexei nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011.
 • Ordinul 415/2012 al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2012.

Monitorul Oficial 218/012, Partea I

 • H.G. 213/2012 pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 963/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Mehedinti, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mehedinti;
 • H.G. 233/2012 privind serviciile si activitatile ce pot fi desfasurate de catre organismele private romane in cadrul procedurii adoptiei interne, precum si metodologia de autorizare a acestora;
 • Decizia 80/2012 a Primului-Ministru privind eliberarea domnului Mihai Cristian- Sebastian din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor;
 • Decizia 36/2012 a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Hotararii arbitrale nr. 3 pronuntate la data de 15 martie 2012, avand ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorata artistilor interpreti sau executanti reprezentati de ARAIEX pentru radiodifuzarea prestatiilor artistice din domeniul audiovizual de catre organismele de televiziune.

Monitorul Oficial 219/012, Partea I

 • Decretul 319/2012 privind conferirea unor decoratii.
 • H.G. 234/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative;
 • H.G. 236/2012 pentru aprobarea Listei cuprinzand 3 obiective de investitii din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, in calitate de coordonator, prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I.” — S.A., in calitate de agentie de implementare a proiectului, precum si pentru aprobarea caracteristicilor principale si indicatorilor tehnico-economici ai acestora.
 • Ordinul 275/2012 al ministrului sanatatii privind aprobarea Procedurii de reglementare sanitara pentru punerea pe piata a produselor, materialelor, substantelor chimice/amestecurilor si echipamentelor utilizate in contact cu apa potabila;
 • Ordinul 327/385/189/2012 al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al ministrului finantelor publice si al ministrului afacerilor europene privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice” (POS CCE) 2007—2013, axa prioritara 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, domeniul major de interventie 1.3 „Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului”, operatiunea „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international — poli de competitivitate”.

 

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close