Acte publicate in Monitorul Oficial 220-223 din 3 aprilie 2012

Monitorul Oficial 220/012, Partea I

 • H.G. 206/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 20/ 1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.364/2001.

Monitorul Oficial 221/012, Partea I

 • H.G. 127/2012 privind modificarea si completarea anexei nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea Inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Monitorul Oficial 222/012, Partea I

 • Legea 58/2012 privind infiintarea Universitatii „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj;
 • Decretul 336/2012 pentru promulgarea Legii privind infiintarea Universitatii „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj;
 • Legea 59/2012 privind infiintarea Universitatii Agora din municipiul Oradea, judetul Bihor;
 • Decretul 337/2012 pentru promulgarea Legii privind infiintarea Universitatii Agora din municipiul Oradea, judetul Bihor.
 • H.G. 249/2012 pentru aprobarea Programului de actiuni pe anul 2012 privind proiectarea si executia lucrarilor de interventie pentru reducerea riscului seismic la constructiile cu destinatia de locuinta multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public;
 • H.G. 250/2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia si pentru modificarea altor acte normative;
 • H.G. 251/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind organizarea si functionarea unor institutii publice din domeniul transporturilor.
 • Ordinul 15/2012 al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte privind procedura de acordare a avizului consultativ de catre Secretariatul de Stat pentru Culte pentru infiintarea asociatiilor religioase sau, dupa caz, pentru dobandirea statutului de asociatie religioasa de catre asociatiile existente;
 • Lista cuprinzand asociatiile si fundatiile care primesc subventii de la bugetul local al municipiului Galati in anul 2012, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala;
 • Lista cuprinzand asociatiile si fundatiile carora li s-au alocat subventii de la bugetul local al municipiului Targu Mures pentru anul 2012, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta Sociala;
 • Lista cuprinzand asociatiile si fundatiile romane din municipiul Brasov care primesc subventii de la bugetul local in anul 2012, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala.
 • Tabloul National al Arhitectilor.

Monitorul Oficial 223/012, Partea I

 • Hotarare 4/2012 a Senatului privind validarea unui magistrat ales ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii;
 • Hotararea 5/2012 a Senatului privind numirea presedintelui si a vicepresedintelui Agentiei Nationale de Integritate.
 • H.G. 237/2012 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privata a statului, din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea unor consilii locale;
 • H.G. 238/2012 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 mai 2011 de stabilire a unor standarde de performanta pentru vehiculele utilitare usoare noi, ca parte a abordarii integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele usoare;
 • H.G. 241/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala „Santierul Naval 2 Mai” — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.
 • Ordinul 272/72/2012 al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.591/1.110/2010;
 • Hotararea 9/2012 a Camerei Consultantilor Fiscali privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali, Comisia de auditori statutari si Comisia de apel.
 • Cuantumul total al sumelor provenite din finantarile private ale partidelor politice in anul 2011, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale — Forumul Democrat German din Lugoj.

 

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close