Biris Goran: Normele pentru fuziuni si divizari au fost simplificate

Pentru a evita, printre altele, perspectivele nedorite ale unei proceduri de incalcare a dreptului UE, România a implementat recent Directiva 2009/109/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind obligatiile de raportare si intocmire a documentatiei necesare in cazul fuziunilor si divizarilor. Termenul limita pentru implementare a fost 30 iunie 2011.

Modificarile aduse dreptului societar român reflecta amendamentele aduse celei de-a Doua Directive, celei de-a Treia Directive si celei de-a Şasea Directive privind Legea Societatilor Comerciale (78/91/CEE, 77/855/ CEE, si 82/891/CEE), precum si Directivei 2005/56/CE privind fuziunile transfrontaliere.

Au fost introduse norme simplificate pentru a eficientiza procesul fuziunilor si divizarilor, in principal prin reducerea obligatiilor administrative impuse societatilor comerciale:

Eliminarea cerintei privind evaluarea

Raportul de evaluare intocmit de un expert, prevazut la art. 38 din Legea Societatilor Comerciale cu privire la societatile pe actiuni (S.A.) in legatura cu aporturile in natura, nu mai este necesar in cazul societatilor constituite ca urmare a unui proces de fuziune sau de divizare, daca respectivul proiect de fuziune / divizare a fost supus examinarii unui expert independent. Acest lucru se aplica si in cazul unei majorari de capital social rezultate dintr-o fuziune / divizare.

Cerinte de publicitate

Un proiect de fuziune sau divizare poate fi publicat pe pagina web a respectivei societati, cu conditia ca un asemenea proiect sa fie pus la dispozitie cu titlu gratuit pentru o perioada continua de cel putin o luna inaintea adunarii generale a actionarilor/asociatilor care urmeaza sa voteze cu privire la proiectul propus.

In cazul unei fuziuni transfrontaliere, proiectul de fuziune poate fi publicat pe pagina web a societatii române, daca este pus la dispozitie cu titlu gratuit pentru o perioada continua de cel putin o luna inaintea adunarii generale a actionarilor/ asociatilor.

Eliminarea anumitor cerinte cu privire la raportare si/sau aprobare

Administratorii nu vor mai avea obligatia de a informa adunarea generala a actionarilor/asociatilor cu privire la modificarile activelor si pasivelor ce urmeaza a fi transferate, survenite intre data intocmirii proiectului si data adunarii generale a actionarilor/asociatilor ce urmeaza sa voteze cu privire la proiect, daca actionarii/ asociatii (si ceilalti detinatori ai drepturilor de vot) au convenit astfel in prealabil.

Societatile comerciale care detin cel putin 90% din actiunile/partile sociale ale societatii achizitionate printr-o absorbtie nu mai au nevoie de o aprobare separata din partea adunarii generale a actionarilor/asociatilor pentru finalizarea absorbtiei, cu conditia ca fiecare societate implicata in fuziune sa fi publicat proiectul de fuziune si sa se fi acordat tuturor actionarilor/asociatilor posibilitatea de a consulta documentele aferente fuziunii.

In cazul unei divizari in care societatile beneficiare detineau initial impreuna toate actiunile/partile sociale ale societatii divizate, nu mai este necesara o aprobare separata din partea adunarii generale a actionarilor/asociatilor pentru finalizarea procedurii de divizare daca cerintele de publicitate a proiectului de divizare au fost indeplinite si actionarii/asociatii au putut sa consulte documentele aferente divizarii.

In cazul divizarilor in care actiunile/ partile sociale ale fiecarei societati nou-constituite sunt repartizate fiecarui asociat/actionar al societatii divizate in mod proportional, anumite cerinte cu privire la raportare prevazute de Legea Societatilor Comerciale nu mai sunt necesare (respectiv raportul administratorului cu privire la fuziune/ divizare, cursul de schimb al actiunilor/ partilor sociale, conditiile/cerintele privind repartizarea actiunilor/partilor sociale etc.).

Situatii financiare

Nu sunt necesare situatii financiare daca respectiva societate publica un raport semestrial si il pune la dispozitia actionarilor/asociatilor sai, sau daca toti actionarii/ asociatii au convenit in prealabil ca respectivele situatii nu sunt necesare.

Documente aferente fuziunii/divizarii

Copii ale actelor se pot transmite prin posta electronica cu acordul actionarilor/ asociatilor. Societatile nu mai au obligatia de a pune la dispozitie documentele la sediul lor social daca acestea sunt disponibile pe pagina web a societatii.

Dreptul de retragere al actionarilor/ asociatilor

Legea Societatilor Comerciale confera in prezent actionarilor/ asociatilor dreptul de a se retrage din societate in termen de 30 de zile de la data publicarii proiectului de fuziune/divizare, in cazul in care acestia se opun urmatoarelor: (i) fuziunii prin absorbtie in care societatea absorbanta ar detine toate actiunile/partile sociale in societatile absorbite, si (ii) divizarilor in care societatile benefiare detineau initial impreuna toate actiunile/partile sociale ale societatii divizate. Anterior, dreptul de a se retrage putea fi exercitat in termen de 30 de zile de la data hotarârii adunarii generale a actionarilor/asociatilor care aproba proiectul de divizare/ fuziune.

Pentru orice intrebari privind prezentul material informativ sau aspectele aferente, va rugam sa contactati unul dintre urmatorii avocati:

  • Ruxandra Jianu (rjianu@birisgoran.ro)
  • Teodora Otetea (totetea@birisgoran.ro)

 

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close