Acte publicate in Monitorul Oficial 231-235 din 6 aprilie 2012

Monitorul Oficial 231/012, Partea I

 • OUG 9/2012 privind asigurarea proprietarilor navelor in ceea ce priveste creantele maritime.
 • Ordinul 67/2012 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu.
 • Decizia 40/2012 a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Hotararii arbitrale nr. 4, pronuntata la data de 22 martie 2012, avand ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorata de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise si operelor de arta vizuala aflate in gestiunea COPYRO — Societate de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor, denumita in continuare COPYRO, si VISARTA — Societate de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor in Domeniul Artelor Vizuale, denumita in continuare VISARTA.

Monitorul Oficial 232/012, Partea I

 • Decizia 66/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, precum si ale Legii nr. 118/2010 in ansamblul sau;
 • Decizia 72/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. 1, 2 si 3, art. 138, art. 167, art. 168, art. 169, art. 183, art. 244 alin. 1 pct. 1, art. 305 si art. 312 din Codul de procedura civila, art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila, precum si a dispozitiilor art. I pct. 13 din Legea nr. 459/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila.
 • H.G.243/2012 privind aprobarea stemelor comunelor Corund, Cozmeni si Ciucsangeorgiu, judetul Harghita.
 • Ordinul 22/2012 al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Directivei INFOSEC privind Catalogul national cu pachete, produse si profile de protectie INFOSEC — INFOSEC 5;
 • Ordinul 622/2012 al ministrului dezvoltarii regionale si turismului pentru aprobarea modelului si continutului legitimatiei de control si ale stampilei destinate utilizarii in activitatea de control al statului in amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea executarii lucrarilor de constructii, precum si cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii in constructii;
 • Ordinul 3.579/2012 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind modificarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii si a anexelor la actele de studii emise de institutiile de invatamant superior din Romania, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.436/2011.

Monitorul Oficial 233/012, Partea I

 • Hotararea 6/2012 a Senatului pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 49/2011 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului.
 • H.G. 256/2012 pentru aprobarea accizei specifice, exprimata in echivalent euro pe 1.000 de tigarete;
 • H.G. 257/2012 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justitiei, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Ministerului Public si Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar;
 • H.G. 259/2012 pentru aprobarea Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinte situate in localitati din zone defavorizate, pentru anul 2012;
 • H.G. 268/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala „Institutul de Cercetare Stiintifica si Inginerie Tehnologica, Proiectare Mine pe Lignit” — S.A. Craiova, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;
 • H.G. 269/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome „Rasirom”, aflata sub autoritatea Serviciului Roman de Informatii.
 • Ordinul 363/2012 al ministrului sanatatii pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora.

Monitorul Oficial 234/012, Partea I

 • Decizia 53/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 alin. 3 din Codul de procedura penala, precum si a dispozitiilor art. 244—246, art. 248 si 279 din Legea nr. 297/2004 raportate la art. 244 alin. (5) lit. a) pct. 2 si lit. b) si alin. (7) lit. a) cu aplicarea art. 276 lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
 • Ordinul 418/2012 al ministrului finantelor publice pentru aprobarea conditiilor privind distrugerea in antrepozitul fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru consum;
 • Ordinul 550/2012 al secretarului de stat al Oficiului Roman pentru Adoptii privind aprobarea criteriilor pe baza carora se realizeaza potrivirea teoretica.

Monitorul Oficial 235/012, Partea I

 • Decizia 89/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. VII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2009 privind unele masuri financiar-bugetare;
 • Decizia 94/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 263/ 2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • Decizia 100/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 58 lit. q) si art. 59 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere;
 • Decizia 249/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 741 din Codul penal si ale art. 3201 din Codul de procedura penala.
 • H.G. 255/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012, pentru unele unitati administrativ-teritoriale.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close