Acte publicate in Monitorul Oficial 236-239 din 9 aprilie 2012

Monitorul Oficial 236/2012, Partea I

 • H.G. 262/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finantelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar;
 • H.G. 263/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societatii Comerciale „Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane — TAROM” — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii;
 • H.G. 264/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societatii Comerciale „Telecomunicatii C.F.R.” — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii;
 • H.G. 265/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala „Oil Terminal” — S.A. Constanta, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.
 • Ordinul 39/413/2012 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului finantelor publice pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI „Renta viagera agricola” din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al ministrului finantelor publice nr. 1.272/26.503/2005.
 • Decizia 45/2012 a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor privind desemnarea organismului de gestiune colectiva Asociatia Romana pentru Artisti Interpreti sau Executanti — ARAIEX drept colector al remuneratiilor datorate artistilor interpreti sau executanti pentru radiodifuzarea prestatiilor artistice din domeniul audiovizual de catre organismele de televiziune.

Monitorul Oficial 237/2012, Partea I

 • H.G. 260/2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea in categoria inaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea inaltilor functionari publici;
 • H.G. 272/2012 privind oferta unilaterala a statului roman de burse pentru Organizatia pentru Eliberarea Palestinei, care actioneaza pentru Autoritatea Nationala Palestiniana;
 • H.G. 273/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Palatul de Justitie Prahova”, judetul Prahova;
 • H.G. 275/2012 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov.
 • Ordinul 359/2012 al ministrului sanatatii privind criteriile de inregistrare si declarare a nou-nascutului.

Monitorul Oficial 238/2012, Partea I

 • Ordinul 23/2012 al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat privind aprobarea Metodologiei de acreditare a entitatilor pentru evaluarea produselor de securitate IT si a sistemelor informatice si de comunicatii — INFOSEC 12.

Monitorul Oficial 239/2012, Partea I

 • Ordinul 70/2012 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu;
 • Ordinul 88/2012 al ministrului administratiei si internelor privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformitatii in vederea introducerii pe piata a mijloacelor tehnice pentru apararea impotriva incendiilor.
 • H.G. 1.864/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si a cetatenilor Confederatiei Elvetiene si pentru stabilirea formei si continutului documentelor care se elibereaza cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si cetatenilor Confederatiei Elvetiene si membrilor lor de familie.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close