Acte publicate in Monitorul Oficial 263-268 din 23 aprilie 2012

Monitorul Oficial 263/2012, Partea I

 • H.G. 340/2012 privind stabilirea unor drepturi banesti pentru personalul participant la operatiunile/activitatile comune organizate de catre Agentia Europeana pentru Gestionarea Cooperarii Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene — FRONTEX, pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene;
 • H.G. 349/2012 privind alocarea temporara a unor sume din varsaminte din privatizare Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, precum si pentru aprobarea modului de gestionare a acestora.
 • Ordinul 220/262/517/2012 al ministrului dezvoltarii regionale si turismului, al ministrului afacerilor europene si al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 850/3.641/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile in cadrul axei prioritare „Asistenta tehnica” a Programului de cooperare transfrontaliera Romania—Bulgaria 2007—2013.
 • Hotararea 11/2012 a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private privind aprobarea Normei nr. 8/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative.
 • Hotararea 45/2012 a Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari pentru aprobarea Normei privind compensarea partiala a dobanzii platite de operatorii economici la creditele in lei (NI-CST-15-III/0).

Monitorul Oficial 264/2012, Partea I

 • H.G. 271/2012 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
 • Ordinul 72/2012 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 120/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind calculul si plata tarifelor pentru serviciile de imbunatatiri funciare;
 • Ordinul 518/2012 al ministrului finantelor publice pentru modificarea unor ordine ale ministrului finantelor Publice;
 • Ordinul 1.044/2012 al ministrului mediului si padurilor privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Patrimoniului Speologic.

Monitorul Oficial 265/2012, Partea I

 • Hotararea 1/2012 a Colegiului National al Asistentilor Sociali privind adoptarea Regulamentului de organizare si functionare al Colegiului National al Asistentilor Sociali.

Monitorul Oficial 266/2012, Partea I

 • Decizia 153/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 si 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/ 2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;
 • Decizia 198/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3201 din Codul de procedura penala si art. XXIV alin. (1)-(3) din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor;
 • Decizia 207/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 97 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania.
 • H.G. 286/2012 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii din Romania si Ministerul Transporturilor din Regatul Belgiei cu privire la cooperarea in domeniul lucrarilor de infrastructura pentru modernizarea, reabilitarea si extinderea infrastructurii de transport in zona Bucuresti, incluzand complexul “Gara de Nord”, cea mai importanta statie de cale ferata din cadrul sectoarelor romanesti ale coridoarelor paneuropene de transport feroviar IV si IX, semnat la Bucuresti la 22 septembrie 2011.
 • Memorandum de intelegere intre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii din Romania si Ministerul Transporturilor din Regatul Belgiei cu privire la cooperarea in domeniul lucrarilor de infrastructura pentru modernizarea, reabilitarea si extinderea infrastructurii de transport in zona Bucuresti, incluzand complexul “Gara de Nord”, cea mai importanta statie de cale ferata din cadrul sectoarelor romanesti ale coridoarelor paneuropene de transport feroviar IV si IX, semnat la Bucuresti la 22 septembrie 2011.
 • Ordinul 96/2012 al ministrului administratiei si internelor privind acordarea titlurilor de parc industrial pentru doua locatii in comuna Aricestii Rahtivani, judetul Prahova;
 • Ordinul 2.208/2012 al ministrului culturii si patrimoniului national pentru acreditarea Muzeului Agriculturii din Slobozia.

Monitorul Oficial 267/2012, Partea I

 • Decizia 150/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 si art. 4 alin. (2) din Legea nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989;
 • Decizia 205/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 48 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea si al personalului care functioneaza in cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice.
 • H.G. 335/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici aferenti lucrarilor de interventii „Consolidare pod pe DN 57 km 131 + 820 peste paraul Naidasel la Naidas”, judetul Caras-Severin.
 • Ordinul 13/2012 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind modificarea art. 35 din Metodologia pentru emiterea avizelor de amplasament de catre operatorii de retea, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 48/2008;
 • Ordinul 265/2012 al ministrului afacerilor europene pentru publicarea Memorandumului de intelegere dintre Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei si Guvernul Romaniei privind implementarea mecanismului financiar SEE 2009—2014.
 • Ordinul 327/2012 al Bancii Nationale a Romaniei privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societatii Comerciale AX CONSULTING IFN — S.A.

Monitorul Oficial 268/2012, Partea I

 • H.G. 350/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei si a Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de coordonare de pe langa Oficiul Roman pentru Adoptii.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close