Acte publicate in Monitorul Oficial 273-276 din 25 aprilie 2012

Monitorul Oficial 273/2012, Partea I

 • Decizia 242/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 118 alin. (31) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;
 • Decizia 246/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 392 alin. 4 din Codul de procedura penala;
 • Decizia 269/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 209 alin. 2 lit. a) din Codul penal.
 • H.G. 302/2012 pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacau, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacau.
 • Ordinul 171/2012 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice privind modificarea anexei nr. 5 la Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul de activitate al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice nr. 102/2007;
 • Ordinul 235/2012 al ministrului comunicatiilor si societatii informationale privind stabilirea procedurii de efectuare a platii titlurilor executorii avand ca obiect acordarea de drepturi de natura salariala personalului din Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, precum si personalului din cadrul institutiilor aflate in subordinea si coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale finantate integral de la bugetul de stat;
 • Ordinul 3.696/2012 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si functionarea cluburilor sportive studentesti din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
 • Decizia 207/2012 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind aprobarea cererii de suspendare a activitatii Societatii Comerciale TERRA — BROKER DE ASIGURARE — S.R.L.

Monitorul Oficial 274/2012, Partea I

 • Legea 66/2012 privind ratificarea celui de-al doilea Protocol aditional dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 10 august 2011 si la Chisinau la 16 august 2011, la Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenta tehnica si financiara in baza unui ajutor financiar nerambursabil in valoare de 100 milioane de euro acordat de Romania Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010;
 • Al doilea Protocol aditional dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova la Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenta tehnica si financiara in baza unui ajutor financiar nerambursabil in valoare de 100 milioane de euro acordat de Romania Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010;
 • Decretul 358/2012 pentru promulgarea Legii privind ratificarea celui de-al doilea Protocol aditional dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 10 august 2011 si la Chisinau la 16 august 2011, la Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenta tehnica si financiara in baza unui ajutor financiar nerambursabil in valoare de 100 milioane de euro acordat de Romania Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010.
 • Decizia 165/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1473 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si art. 116 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala;
 • Decizia 168/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. III alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente;
 • Decizia 240/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (5), (7), (8) si (10) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal;
 • Decizia 319/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.
 • H.G. 354/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala „Uzina Termoelectrica Midia” — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;
 • H.G. 355/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala ISCIR CERT — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;
 • H.G. 356/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala de Conservare si Inchidere a Minelor „Conversmin” — S.A. Bucuresti, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;
 • H.G. 368/2012 privind alocarea temporara, pentru trimestrul al II-lea al anului 2012, a unor sume din varsaminte din privatizare Ministerului Mediului si Padurilor, conform prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011;
 • H.G. 369/2012 privind alocarea temporara, pentru trimestrul al II-lea al anului 2012, a unor sume din varsaminte din privatizare Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, conform prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011;
 • H.G. 371/2012 privind aprobarea acordarii ajutorului de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive din cadrul Companiei Nationale a Huilei — S.A. Petrosani, pentru anul 2011.
 • Decizia 4/2012 a Colegiului Medicilor din Romania pentru modificarea Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania nr. 1/2009 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania.

Monitorul Oficial 275/2012, Partea I

 • Hotararea 8/2012 a Senatului pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 49/2011 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului.
 • Decizia 231/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278 alin. 21 din Codul de procedura penala;
 • Decizia 232/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3201 alin. 6 si 7 din Codul de procedura penala.
 • Ordinul 266/2012 al ministrului afacerilor europene pentru publicarea Memorandumului de intelegere dintre Regatul Norvegiei si Guvernul Romaniei privind implementarea mecanismului financiar norvegian 2009—2014.
 • Lista semnelor electorale depuse de partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatii ale cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale si admise, potrivit legii, la Biroul Electoral Central.

Monitorul Oficial 276/2012, Partea I

 • Decizia 235/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 741 din Codul penal.
 • H.G. 341/2012 pentru aprobarea actiunilor sanitarveterinare cuprinse in Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor, a actiunilor prevazute in Programul de supraveghere si control in domeniul sigurantei alimentelor, precum si a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2012.
 • Decizia 93/2012 a Primulu-Ministru pentru prelungirea detasarii, incepand cu data de 1 iunie 2012, a doamnei Romfeld Mária Magdolna, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului, in functia publica vacanta de director general in cadrul Consiliului Judetean Harghita;
 • Decizia 94/2012 a Primulu-Ministru privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Administratiei si Internelor de catre doamna Oprea Rozica Alina;
 • Decizia 95/2012 a Primulu-Ministru privind numirea domnului Ion-Mircea Plangu, consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru, in calitate de membru al Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close