Comisia Juridica a Camerei Deputatilor a avizat favorabil proiectul de punere in aplicare a Noului Cod de procedura civila

feature photo

Comisia juridica a Camerei Deputatilor a fost sesizata spre dezbatere, in fond, in procedura de urgenta, cu proiectul de lege pentru punerea in aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civil. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare punerea de acord a legislatiei procesual civile existente cu prevederile Noului Cod de procedura civila, precum si solutionarea conflictului de legi rezultat din intrarea in vigoare a acestuia.

Noul Cod de procedura civila, adoptat prin Legea nr. 134/2004, instituie dispozitii care sa raspunda unor deziderate actuale, precum accesul justitiabililor la mijloace si forme procedurale mai simple si accesibile, dar si accelerarea procedurii, inclusiv in faza executarii silite.

Astfel, noile solutii legislative vizeaza in principal urmatoarele aspecte:

  • reglementarea in mod expres a principiilor fundamentale ale procesului civil, consacrate, pina in prezent, pe cale doctrinara si jurisprudentiala;
  • reconfigurarea competentei materiale a instantelor judecatoresti, in scopul asigurarii unei impartiri echitabile a cauzelor, care sa conduca la fluidizarea si accelerarea procedurilor judiciare, precum si la asigurarea unei practici judiciare unitare pe intreg teritoriul tarii;
  • eficientizarea procedurii de citare si comunicare a actelor de procedura si adaptarea acesteia la noile realitati socioeconomice, dar si la cele din domeniul tehnologiei informatiei, in scopul asigurarii solutionarii intr-un termen rezonabil a cauzelor;
  • instituirea unor mecanisme si instrumente procedurale menite sa contribuie la solutionarea cauzelor civile intr-un termen rezonabil, precum: caracterul exceptional al amanarilor care pot fi acordate de instanta, modificarea regimului invocarii exceptiei de necompetenta, extinderea intelesului notiunii de „termen in cunostinta”, obligatia instantei de a fixa termene procedurale scurte, chiar de la o zi la alta, date in cunostinta partilor;
  • resistematizarea etapelor procesului civil (etapa scrisa; cercetarea procesului; dezbaterea in fond a procesului), in scopul cresterii eficientei activitatii de judecata si reducerii duratei procesului civil;
  • revizuirea dispozitiilor referitoare la caile de atac si impunerea unui nou concept in aceasta materie, in conformitate cu care apelul va reprezenta singura cale ordinara de atac cu caracter devolutiv, avand ca obiect, ca regula, controlul judecatii asupra fondului cauzei, in timp ce recursul va urmari sa supuna instantei de recurs competente examinarea, in conditiile legii, a conformitatii hotararii atacate cu regulile de drept aplicabile;
  • reformarea substantiala a materiei executarii silite, in scopul asigurarii premiselor executarii prompte si efective a titlurilor executorii obtinute in cadrul procesului de fond ori, dupa caz, recunoscute ca atare de lege, in conditiile respectarii stricte a drepturilor procesuale ale creditorului si debitorului, dar si ale oricarei alte persoane interesate;
  • reformarea si resistematizarea materiei procedurilor speciale, inclusiv prin reglementarea unor proceduri speciale noi (cu titlu de exemplu: procedura evacuarii din imobilele detinute sau ocupate fara drept ori procedura privitoare la solutionarea cererilor de valoare redusa).

Consiliul Economic si Social a avizat favorabil proiectul de act normativ, conform adresei cu nr.3193 din 11 august 2011.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil initiativa legislativa, cu observatii si propuneri, conform avizului nr.62 din 23 ianuarie 2012.

Consiliul Superior al Magistraturii, in baza Hotararii nr.540 din 18 august 2011 a avizat favorabil proiectul de lege, cu observatii si propuneri.

In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotarat, cu unanimitate de voturi, sa propuna plenului Camerei Deputatilor raportul de adoptare a proiectului de lege pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, cu amendamentele admise.

Sursa: Cdep.ro

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close