Regulamentul privind concursul de admitere si examenul de absolvire a INM a fost modificat

feature photo

In Monitorul Oficial 261/2012 a fost publicata Hotararea 278/2012 a CSM pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006.

Regulamentul privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 560 din 28 iunie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

 

  • La articolul 4 alineatul (8), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

c) diploma de licenta sau adeverinta provizorie, in copie legalizata;

  • La articolul 4 alineatul (8), dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:

actele necesare verificarii conditiei privind buna reputatie, respectiv:

– curriculum vitae care sa cuprinda datele de identificare, datele de stare civila, datele cu privire la studiile absolvite si locurile de munca anterioare;
– caracterizarea de la ultimul loc de munca sau, dupa caz, caracterizarea de la unitatea de invatamant absolvita, pentru candidatii care nu au fost anterior incadrati in munca, care sa cuprinda inclusiv referiri la eventualele sanctiuni disciplinare sau administrative aplicate;
– adeverinte eliberate de primarii si/sau, dupa caz, de administratiile financiare de la domiciliile avute in ultimii 3 ani anterior datei sustinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, din care sa rezulte, daca este cazul, natura si tipul contraventiilor comise si sanctiunile contraventionale aplicate in aceasta perioada;
– declaratia pe propria raspundere privind precizarea domiciliului avut in ultimii 3 ani anterior datei sustinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului;
– orice alte inscrisuri pe care le considera relevante pentru verificarea indeplinirii conditiei bunei reputatii.“

  • La articolul 7 alineatul (1), punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

controleaza si indruma actiunile privind organizarea si desfasurarea concursului, identificarea si, dupa caz, inchirierea spatiilor adecvate pentru sustinerea probelor de concurs, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea asistentei medicale pe parcursul desfasurarii concursului si a pazei necesare pentru pastrarea ordinii publice la centrele de concurs si de evaluare, asigurarea cheltuielilor de transport, cazare si diurna, dupa caz, pentru membrii comisiilor;“.

  • La articolul 7 alineatul (1), punctul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

organizeaza transportul lucrarilor scrise de la centrele de concurs la centrul de evaluare si raspunde de securitatea acestora;“.

  • La articolul 9, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Elaborarea subiectelor de concurs si a baremelor de evaluare si notare se realizeaza de comisia de elaborare a subiectelor, iar solutionarea contestatiilor la barem si a contestatiilor la punctaj, de comisia de solutionare a contestatiilor. Evaluarea si notarea lucrarilor la probele scrise eliminatorii se realizeaza prin procesare electronica.“

Sursa: Infolegal

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close