Acte publicate in Monitorul Oficial 298-302 din 7 mai 2012

Monitorul Oficial 298/2012, Partea I

 • Hotararea 2/2012 a Colegiului Medicilor din Romania privind adoptarea Statutului si a Codului de deontologie medicala ale Colegiului Medicilor din Romania.

Monitorul Oficial 299/2012, Partea I

 • Hotararea 10/2012 a Senatului privind demisia unui membru al Biroului permanent al Senatului;
 • Hotararea 11/2012 a Senatului pentru alegerea unui chestor al Senatului.
 • Decizia 104/2012 a Primului-Ministru pentru eliberarea, la cerere, a domnului Dan Constantin Tudurache din functia de secretar de stat, sef al Corpului de control al primului-ministru;
 • Decizia 106/2012 a Primului-Ministru pentru eliberarea, la cerere, a domnului Marian-Valentin Nidelea din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al primuluiministru.
 • Ordinul 3.697/2012 al ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.691/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare si a atestatului de abilitare, pentru domeniile stiintifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 — Stiinte sociale din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, a Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare si a structurii acestuia si a Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.089/2011 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor de specialitate ale Panelului 4 — Stiinte sociale din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare;
 • Ordinul 3.778/2012 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind modificarea comisiilor de specialitate ale Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare.

Monitorul Oficial 300/2012, Partea I

 • Decretul 370/2012 privind acreditarea unui ambasador,
 • Decizia 186/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale.
 • H.G. 386/2012 pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 1.259/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind platile transfrontaliere in Comunitate si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001;
 • H.G. 387/2012 pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Hunedoara, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Hunedoara.
 • Decizia 107/2012 a Primului-Ministru privind eliberarea, la cerere, a doamnei Nicoleta Nolden din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru;
 • Decizia 108/2012 a Primului-Ministru privind numirea responsabilului national cu autorizarea finantarii PHARE, Facilitatea de tranzitie si SAPARD.
 • Ordinul 14/2012 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei pentru modificarea Procedurii operationale „Mecanismul de compensare a efectelor utilizarii retelelor electrice de transport pentru tranzite de energie electrica intre operatorii de transport si de sistem”, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 6/2010;
 • Ordinul 15/2012 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind aprobarea tarifului reglementat de tranzit perceput de operatorul de transport si de sistem de la operatorii economici care incheie contracte pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din/spre tarile perimetrice prin Sistemul electroenergetic national;
 • Ordinul 84/1.302/2012 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si padurilor privind masurile de refacere si conservare a populatiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale si dezvoltarea acvaculturii de sturioni in Romania.

Monitorul Oficial 301/2012, Partea I

 • Hotararea 14/2012 a Parlamentului Romaniei pentru modificarea art. 4 din Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 6/2012 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru avizarea propunerilor legislative depuse si elaborarea unei propuneri legislative privind alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului.
 • H.G. 352/2012 pentru aprobarea Programului „Constructia de locuinte cu chirie, realizate prin atragerea capitalului privat”.
 • Decizia 109/2012 a Primului-Ministru privind eliberarea, la cerere, a doamnei Ana-Ioana Rusu din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru;
 • Decizia 110/2012 a Primului-Ministru pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Ioana Maria Muntean din functia de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului;
 • Decizia 111/2012 a Primului-Ministru pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Andreea Maria Paul din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru;
 • Decizia 112/2012 a Primului-Ministru privind eliberarea, la cerere, a domnului Ion-Mircea Plangu din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru;
 • Decizia 113/2012 a Primului-Ministru privind eliberarea, la cerere, a domnului Ion-Mircea Plangu din functia de membru al Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;
 • Decizia 114/2012 a Primului-Ministru privind eliberarea, la cerere, a domnului Gabriel Popescu din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru.
 • Ordinul 326/2012 al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea Programului national de pregatire in domeniul securitatii aviatiei civile — PNPSA.

Monitorul Oficial 302/2012, Partea I

 • Hotararea 15/2012 a Parlamentului Romaniei pentru acordarea increderii Guvernului.
 • Decretul 371/2012 pentru numirea Guvernului Romaniei.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close