Acte publicate in Monitorul Oficial 312-314 din 10 mai 2012

Monitorul Oficial 312/2012, Partea I

 • Decizia 172/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6132 din Codul de procedura civila
 • Ordinul 3.749/2012 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind aprobarea planurilor de invatamant pentru cultura de specialitate, pregatirea practica si stagiile de pregatire practica din aria curriculara Tehnologii pentru clasa a X-a, invatamant profesional de 2 ani;
 • Ordinul 3.850/2012 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea externa in vederea autorizarii provizorii, acreditarii si pentru evaluarea periodica a scolilor doctorale, pe domenii.
 • Decizia 246/2012 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind sanctionarea Societatii Comerciale „King of Brokers in Romania Broker de Asigurare” — S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare.

Monitorul Oficial 313/2012, Partea I

 • Hotararea 12/2012 a Senatului privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al domnului Ion Moraru, secretar general al Senatului;
 • Hotararea 13/2012 a Senatului pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 49/2011 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului.
 • H.G. 339/2012 pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Teleorman, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Teleorman.
 • Decizia 41/2012 a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor privind avizarea constituirii si functionarii organismului de gestiune colectiva Uniunea Nationala a Artistilor din Romania — UNART;
 • Decizia 56/2012 a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor privind desemnarea organismului de gestiune colectiva Asociatia Romana pentru Artisti Interpreti sau Executanti — ARAIEX drept colector al remuneratiilor cuvenite artistilor interpreti sau executanti pentru comunicarea publica a fonogramelor publicate in scop comercial ori a reproducerilor acestora;
 • Decizia 57/2012 a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor privind desemnarea organismului de gestiune colectiva Asociatia Romana pentru Artisti Interpreti sau Executanti — ARAIEX drept colector al remuneratiilor cuvenite artistilor interpreti sau executanti pentru radiodifuzarea fonogramelor de comert si a celor publicate in scop comercial ori a reproducerilor acestora de catre organismele de radiodifuziune.

Monitorul Oficial 314/2012, Partea I

 • O.U.G. 16/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice Centrale;
 • H.G. 344/2012 pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Constanta, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Constanta.
 • Decizia 148/2012 a Primului-Ministru privind numirea domnului Sorin Dan Mihalache in functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat.
 • Ordinul 88/2012 al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind cofinantarea Centrului European al Consumatorilor Romania, pe anul 2012;
 • Ordinul 423/118/2012 al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008;
 • Ordinul 458/2012 al ministrului sanatatii pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.156/2011 privind aprobarea listei unitatilor sanitare care deruleaza subprogramul de fertilizare in vitro si embriotransfer;
 • Ordinul 3.894/2012 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului pentru aprobarea Metodologiei privind recunoasterea diplomei de doctor si a titlului de doctor in stiinte sau intr-un domeniu profesional, obtinute la institutii acreditate de invatamant superior sau de cercetare-dezvoltare din strainatate.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close