Acte publicate in Monitorul Oficial 336-340 din 18 mai 2012

Monitorul Oficial 336/2012, Partea I

 • OUG 17/2012 privind stabilirea unor masuri de restituire a unor contributii de asigurari sociale de sanatate;
 • OUG 18/2012 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor;
 • HG 510/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Bihor de catre domnul Pop Claudiu Adrian;
 • HG 511/2012 privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Popa Dumitru din functia publica de prefect al judetului Braila in functia publica de inspector guvernamental;
 • HG 512/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Braila de catre doamna Marcu Mihaela;
 • HG 513/2012 privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Mures de catre domnul Bretfelean Valentin-Constantin;
 • HG 514/2012 privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Mircea Dragos Valentin din functia publica de prefect al judetului Vrancea in functia publica de inspector guvernamental;
 • HG 515/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Vrancea de catre domnul Vieru Octavian;
 • HG 516/2012 privind aplicarea mobilitatii pentru doamna Corut Cristina-Ecaterina din functia publica de prefect al municipiului Bucuresti in functia publica de subprefect al municipiului Bucuresti;
 • HG 517/2012 privind aplicarea mobilitatii pentru doamna Gavrila Georgeta din functia publica de secretar general al Ministerului Apararii Nationale in functia publica de prefect al municipiului Bucuresti;
 • HG 518/2012 privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Horvath Levente-Akos din functia publica de subprefect al judetului Arad in functia publica de inspector guvernamental;
 • HG 519/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Arad de catre domnul Stoian Radu Nicolae;
 • HG 520/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Bistrita-Nasaud de catre domnul Frent Ovidiu-Victor;
 • HG 521/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Constanta de catre domnul Volcinschi Radu;
 • HG 522/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Covasna de catre domnul Milik Otto;
 • HG 523/2012 privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Dambovita de catre domnul Jijiie Antonel;
 • HG 524/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Iasi de catre domnul Abalasi Razvan-Bogdan;
 • HG 525/2012 privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Bercean Pamfil din functia publica de inspector guvernamental in functia publica de subprefect al judetului Maramures;
 • HG 526/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Mures de catre domnul Butiulca Manuel-Augustin;
 • HG 527/2012 privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Salaj de catre doamna Abrudanu Onorica Mariana;
 • HG 528/2012 privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Vrancea de catre doamna Botezatu Eliza;
 • HG 529/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Vrancea de catre domnul Misaila Cristi Valentin.
 • Ordinul 10/2012 al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pentru punerea in aplicare a Normelor privind conditiile si modalitatile de comunicare electronica a unor informatii referitoare la contracte de asigurare.

Monitorul Oficial 337/2012, Partea I

 • Decizia 290/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 71 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;
 • Decizia 291/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 96 alin. (2) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;
 • Decizia 364/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;
 • Decizia 373/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar si ale art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai—decembrie 2009.
 • Ordinul 683/2012 al ministrului dezvoltarii regionale si turismului pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Specificatie tehnica privind produse din otel utilizate ca armaturi: cerinte si criterii de performanta”, indicativ ST 009—2011;
 • Ordinul 3.656/2012 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind aprobarea programelor scolare pentru clasa pregatitoare din invatamantul primar.

Monitorul Oficial 338/2012, Partea I

 • Decizia 213/2012 a Primului-Ministru privind eliberarea, la cerere, a domnului Eugen Tomac din functia de secretar de stat la Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni.
 • Ordinul 457/2012 al privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societatii Comerciale IMOLEASING IFN — S.A.
 • Ordinul 458/2012 al Bancii Nationale a Romaniei privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societatii Comerciale MICROIMO IFN — S.A.
 • Hotararea 15/2012 a Camerei Auditorilor Financiari din Romania pentru modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 2/2012 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din Romania.

Monitorul Oficial 339/2012, Partea I

 • Decizia 253/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 si art. 34 din Codul de procedura civila;
 • Decizia 258/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte intre profesionisti;
 • Decizia 260/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 2 raportat la art. 277 din Codul de procedura penala;
 • Decizia 274/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. XVIII pct. 43 si art. XXIV alin. (1)—(3) din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor;
 • Decizia 275/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 443 din Codul de procedura penala;
 • Decizia 299/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 71 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului.
 • Ordinul 16/2012 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei pentru aprobarea Procedurii privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice in vecinatatea limitei zonei de activitate a unor operatori de distributie.
 • Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare Civila.

Monitorul Oficial 340/2012, Partea I

 • Decizia 191/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 68 alin. 4 si 5 din Codul de procedura civila;
 • Decizia 200/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 119 alin. 3 si art. 120 alin. 2 din Codul de procedura civila;
 • Decizia 201/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.
 • OUG 19/2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale.
 • Decizia 206/2012 privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, de catre domnul Ciprian Sebastian Badea a functiei publice din categoria inaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finantelor Publice;
 • Decizia 207/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, de catre domnul Ciprian Sebastian Badea a functiei publice din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Mi-nisterului Finantelor Publice;
 • Decizia 208/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice din categoria inaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finantelor Publice de catre domnul Corneliu Cazacu;
 • Decizia 209/2012 pentru eliberarea domnului Marius-Constantin Fecioru din functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale;
 • Decizia 210/2012 pentru eliberarea domnului Iosif Moldovan din functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale;
 • Decizia 211/2012 pentru numirea domnului Ovidiu Artopolescu in functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale;
 • Decizia 212/2012 privind incetarea, la cerere, a exercitarii, cu caracter temporar, de catre domnul Stefan Gati a functiei publice din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Sanatatii;
 • Decizia 214/2012 privind eliberarea, la cerere, a domnului Constantin Cerbulescu din functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor;
 • Decizia 215/2012 privind exercitarea atributiilor presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor;
 • Decizia 216/2012 privind numirea prin mobilitate a domnului Mircea Dragos Valentin in functia publica de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului;
 • Decizia 217/2012 privind numirea prin mobilitate a domnului Popa Dumitru in functia publica de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului;
 • Decizia 218/2012 privind numirea prin mobilitate a domnului Horvath Levente-Akos in functia publica de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului;
 • Decizia 219/2012 privind eliberarea domnului Mihai Capra din functia de secretar de stat la Mi-nisterul Administratiei si Internelor;
 • Decizia 220/2012 privind eliberarea domnului Gheorghe Emacu din functia de secretar de stat la Ministerul Administratiei si Internelor;
 • Decizia 221/2012 pentru numirea domnului Mihai-Viorel Fifor in functia de secretar de stat la Ministerul Administratiei si Internelor;
 • Decizia 222/2012 pentru numirea domnului Corneliu Mugurel Cozmanciuc in functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Mediului si Padurilor;
 • Decizia 223/2012 pentru numirea domnului Constantin-Adrian Balaban-Grajdan in functia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat in Constructii — I.S.C.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close