Acte publicate in Monitorul Oficial 342-345 din 21 mai 2012

Monitorul Oficial 342/2012, Partea I

 • Decizia 245/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedura penala;
 • Decizia 256/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, in ansamblul sau, si, in special, ale art. 1 alin. (1) din aceeasi lege;
 • Decizia 273/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.
 • Ordinul 93/2012 al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 179/2011 privind stabilirea taxelor de viza anuala a autorizatiilor pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase.
 • Regulamentul de organizare si functionare a Ordinului Arhitectilor din Romania;
 • Codul deontologic al profesiei de arhitect;
 • Regulamentul-cadru privind infiintarea, organizarea si functionarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitectilor din Romania.

Monitorul Oficial 343/2012, Partea I

 • Decretul 380/2012 privind eliberarea din functie a unui Judecator;
 • Decretul 381/2012 privind eliberarea din functie a unui Judecator;
 • Decretul 382/2012 privind eliberarea din functie a unui Judecator;
 • Decretul 383/2012 privind eliberarea din functie a unui Judecator;
 • Decretul 384/2012 privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea unui colonel din Ministerul Administratiei si Internelor si trecerea acestuia in rezerva cu noul grad;
 • Decretul 385/2012 privind rechemarea unui ambasador;
 • Decretul 391/2012 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Ceha, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungara, Republica Malta, Regatul Tarilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheza, Romania, Republica Slovenia, Republica Slovaca, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Croatia privind aderarea Republicii Croatia la Uniunea Europeana, semnat de Romania la Bruxelles la 9 decembrie 2011.
 • Ordinul 100/2012 al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Departamentului Schengen, afaceri europene si relatii internationale;
 • Ordinul 3.879/2012 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind infiintarea Consiliului de Etica si Management Universitar si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a acestuia.
 • Circulara 17/2012 a Bancii Nationale a Romaniei privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii constituite in lei si in dolari SUA incepand cu perioada de aplicare 24 aprilie—23 mai 2012.

Monitorul Oficial 344/2012, Partea I

 • Decizia 204/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 173 alin. 2 si 3 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara si ale prevederilor art. 418 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului;
 • Decizia 270/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 292 alin. 1 si art. 295 alin. 2 din Codul de procedura civila;
 • Decizia 277/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (11) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru;
 • Decizia 284/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 255 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
 • Decizia 293/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 19 alin. (21) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.
 • H.G. 509/2012 privind aprobarea modelului proceselor verbale pentru consemnarea rezultatului votarii la alegerile autoritatilor administratiei publice locale din anul 2012.
 • Ordinul 97/2012 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 380/2009 privind conditiile de acordare a autorizatiei speciale de pescuit in scop stiintific;
 • Ordinul 430/2012 al ministrului sanatatii pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii, interimar, nr. 1.446/2009 privind infiintarea Comisiei Nationale de Etica si aprobarea componentei acesteia;
 • Ordinul 3.606/261/2012 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului si al ministrului afacerilor europene privind aprobarea componentei Comitetului de coordonare pentru implementarea proiectului major ELI — Nuclear Physics (ELI-NP) finantat in cadrul axein prioritare 2 — Competitivitate prin cercetare-dezvoltare si inovare a Programului operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice” (POS CCE);
 • Ordinul 4.071/2012 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2012—2013, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.560/2011.

Monitorul Oficial 345/2012, Partea I

 • H.G. 384/2012 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz;
 • H.G. 530/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Timis de catre domnul Dogariu Eugen;
 • H.G. 531/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Caras-Severin de catre domnul Hurduzeu Florin Silviu.
 • Decizia 226/2012 Primului-Ministru pentru infiintarea Comitetului interministerial privind monitorizarea indeplinirii obligatiilor ce revin Romaniei din acordurile cu institutiile financiare internationale;
 • Decizia 227/2012 Primului-Ministru pentru numirea domnului Florin Tunaru in functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
 • Decizia 228/2012 Primului-Ministru pentru numirea domnului Mihail Constantin in functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
 • Decizia 229/2012 Primului-Ministru privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Gheorghe Dobre din functia publica de secretar general in cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii in functia publica de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului;
 • Decizia 230/2012 Primului-Ministru privind exercitarea, cu caracter temporar, de catre domnul Robert Marius Cazanciuc a functiei publice temporar vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe;
 • Decizia 231/2012 Primului-Ministru pentru numirea domnului Florian Dorel Bodog in functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii;
 • Decizia 232/2012 Primului-Ministru privind eliberarea domnului Roatis Chetan Radu din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor;
 • Decizia 233/2012 Primului-Ministru pentru eliberarea domnului Octavian Liviu Bumbu din functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
 • Decizia 234/2012 Primului-Ministru pentru eliberarea domnului Barna Tanczos din functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
 • Decizia 235/2012 Primului-Ministru pentru numirea domnului Gheorghe Albu in functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
 • Decizia 236/2012 Primului-Ministru pentru numirea domnului Dumitru Daniel Botanoiu in functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
 • Decizia 237/2012 Primului-Ministru pentru eliberarea domnului Valentin Mocanu din functia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;
 • Decizia 238/2012 Primului-Ministru pentru numirea doamnei Georgeta Bratu in functia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;
 • Decizia 239/2012 Primului-Ministru privind eliberarea domnului Corneliu Ceica din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor;
 • Decizia 240/2012 Primului-Ministru privind eliberarea domnului Csutak-Nagy Laszlo din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor;
 • Decizia 241/2012 Primului-Ministru privind numirea domnului Marian Pintur in functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor;
 • Decizia 242/2012 Primului-Ministru privind numirea domnului Vladimir Alexandru Manastireanu in functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor;
 • Decizia 243/2012 Primului-Ministru privind aplicarea mobilitatii pentru doamna Elena Petrascu din functia publica de secretar general al Ministerului Mediului si Padurilor in functia publica de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului;
 • Decizia 244/2012 Primului-Ministru privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, de catre domnul Daniel Serbanescu a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Padurilor;
 • Decizia 245/2012 Primului-Ministru privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul Dragos Ionut Banescu a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Padurilor;
 • Decizia 246/2012 Primului-Ministru privind exercitarea, cu caracter temporar, de catre domnul Mircea Popa a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Padurilor.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close