Acte publicate in Monitorul Oficial 356-357 din 25 mai 2012

Monitorul Oficial 356/2012, Partea I

 • Ordinul 111/2012 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007—2013;
 • Ordinul 700/2012 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor Formulare.

Monitorul Oficial 357/2012, Partea I

 • H.G. 539/2012 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;
 • H.G. 541/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012, pentru plata arieratelor;
 • H.G. 545/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Arad de catre domnul Pribac Cosmin-Valentin.
 • Decizia 292/2012 a Primului-Ministru privind eliberarea doamnei Elvira Rodica Andronescu din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca;
 • Decizia 293/2012 a Primului-Ministru privind numirea doamnei Cristiana Barbu in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca;
 • Decizia 294/2012 a Primului-Ministru privind numirea domnului Doru Badescu in functia de membru al Consiliului de administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate?
 • Decizia 295/2012 a Primului-Ministru privind eliberarea domnului Aurelian Popa din functia de presedinte al Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului;
 • Decizia 296/2012 a Primului-Ministru privind numirea domnului Marius Lucian Obreja in functia de presedinte al Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului;
 • Decizia 297/2012 a Primului-Ministru privind eliberarea doamnei Szenczi Bianka din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice;
 • Decizia 298/2012 a Primului-Ministru privind numirea domnului Mircea Fechet in functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice;
 • Decizia 299/2012 a Primului-Ministru privind numirea domnului Taras Razvan Ioan in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii;
 • Decizia 300/2012 a Primului-Ministru pentru numirea domnului Bebe-Viorel Ionica in functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale.
 • Ordinul 820/2012 al ministrului muncii, familiei si protectieisociale pentru stabilirea valorii nominale indexate aunui tichet de masa pentru semestrul I al anului 2012;
 • Ordinul 821/2012 al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul I al anului 2012;
 • Ordinul 2.222/2012 al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea in Lista monumentelor istorice, categoria Arheologie, grupa valorica „A”, a imobilului Monument funerar roman (Cavoul „Tudorka”) din satul Slava Rusa, comuna Slava Cercheza, judetul Tulcea;
 • Ordinul 3.973/2012 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea pentru cadrele didactice din Romania a adeverintei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificarilor profesionale;
 • Ordinul 4.111/2012 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, interimar, pentru modificarea Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.553/2011;
 • Ordinul 4.121/2012 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, interimar, pentru aprobarea Calendarului activitatilor prevazute in Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2012, seria a 2-a.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close