Acte publicate in Monitorul Oficial 358-360 din 28 mai 2012

Monitorul Oficial 358/2012, Partea I

 • Decizia 334/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (3) din Codul muncii;
 • Decizia 474/2012 a Curtii Constitutionale asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 93 alin. (4) si art. 94 alin. (1) din Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania.
 • H.G. 542/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa „C.F.R. — Marfa” — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii;
 • H.G. 543/2012 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 144/2012 privind stabilirea masurilor pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2012;
 • H.G. 546/2012 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 26/2010 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul.
 • Ordinul M.52/2012 al ministrului apararii nationale pentru completarea Ordinului ministrului apararii nationale nr. M.93/2009 privind delegarea catre secretarul de stat pentru politica de aparare si planificare a competentei indeplinirii unor atributii aflate in responsabilitatea ministrului apararii nationale si pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. a) din Normele privind inchirierea unor imobile sau parti din acestea, disponibile, aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale si in proprietatea publica a statului, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.109/2011;
 • Ordinul 119/2012 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 762/2007 privind instituirea procedurii de administrare speciala la Societatea Nationala „Imbunatatiri Funciare” — S.A. Bucuresti;
 • Ordinul 663/110/76/2012 al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului administratiei si internelor si al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor pentru aprobarea componentei Comisiei de autorizare a activitatii de schimb valutar;
 • Ordinul 2.204/2012 al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea in Lista monumentelor istorice, categoria Arheologie, grupa valorica „A”, a imobilului Asezare neoeneolitica, punctul Taraschina, comuna Maliuc, judetul Tulcea.
 • Decizia 258/2012 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind sanctionarea Societatii Comerciale „Businesswide Broker de Asigurare” — S.R.L. cu interzicerea temporara a exercitarii activitatii;
 • Decizia 281/2012 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind sanctionarea Societatii Comerciale USC ALL FINANCE BROKER DE ASIGURARE — S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare.
 • Rectificari.

Monitorul Oficial 359/2012, Partea I

 • Decizia 262/2012 a Curtii Constitutionale asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 213 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;
 • Decizia 263/2012 a Curtii Constitutionale asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 alin. (22) si art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;
 • Decizia 303/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte intre profesionisti;
 • Decizia 304/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte intre profesionisti.
 • Ordinul 672/2012 al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind modificarea Normelor metodologice pentru inregistrarea si raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.059/2008;
 • Ordinul 753/2012 al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.576/2008 privind infiintarea Grupului de lucru interministerial pentru operatiunea „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international — poli de competitivitate”.

Monitorul Oficial 360/2012, Partea I

 • Decizia 220/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant;
 • Decizia 247/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 155, art. 157 si art. 159 din Codul penal, a dispozitiilor art. 224 si ale sectiunii V1 a titlului III capitolul II din Codul de procedura penala, a dispozitiilor art. 13 din Legea nr. 51/1991 privind siguranta nationala a Romaniei, precum si a dispozitiilor art. 11 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Roman de Informatii.
 • Decizia 301/2012 a Primului-Ministru pentru numirea domnului Mihnea Constantinescu in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru;
 • Decizia 302/2012 a Primului-Ministru pentru numirea domnului Sorin Encutescu in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru;
 • Decizia 303/2012 a Primului-Ministru privind desemnarea reprezentantilor Guvernului Romaniei in cadrul Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social.
 • Ordinul 1.341/2012 al ministrului mediului si padurilor privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenita din silvicultura si industriile conexe.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close