Legea de punere in aplicare a modificat Noul Cod de procedura civila

feature photo

In Monitorul Oficial 365/2012 a fost publicata Legea 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii 134/2010 privind Codul de procedura civila.

In cadrul preambulului Legii se arata ca:

„Prezenta lege cuprinde dispozitiile pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, denumita in continuare Codul de procedura civila, avand ca principal obiect punerea de acord a legislatiei procesual civile existente cu prevederile acestuia, precum sl solutionarea conflictului de legi rezultand din intrarea in vigoare a Codului de procedura civila.”

Dispozitii tranzitorii

 

Dispozitiile Codului de procedura civila se aplica numai proceselor si executarilor silite incepute dupa intrarea acestuia in vigoare.

Procesele incepute prin cereri depuse, in conditiile legii, la posta, unitati militare sau locuri de detinere inainte de data intrarii in vigoare a Codului de procedura civila raman supuse legii vechi, chiar daca sunt inregistrate la instanta dupa aceasta data.

Dispozitiile art. 814 din Codul de procedura civila se aplica numai executarilor silite incepute dupa intrarea in vigoare a Codului de procedura civila.

Dispozitiile Codului de procedura civila privitoare la titlurile executorii se aplica si hotararilor judecatoresti sau altor inscrisuri pronuntate ori, dupa caz, intocmite inainte de intrarea in vigoare a Codului de procedura civila, care pot fi puse in executare chiar daca nu au fost investite cu formula executorie.

Termenele procedurale prevazute de legile speciale, aflate in curs la data intrarii in vigoare a Codului de procedura civila, raman supuse legii in vigoare la data la care au inceput sa curga.

Dispozitii de punere in aplicare

Daca prin prezenta lege nu se prevede altfel, ori de cate ori printr-o lege speciala se prevede ca hotararea judecatoreasca de prima instanta este „definitiva”, de la data intrarii in vigoare a Codului de procedura civila, aceasta va fi supusa numai apelului la instanta ierarhic superioara.

Dispozitiile alin. (1) se aplica si in cazul in care printr-o lege speciala se prevede ca hotararea judecatoreasca de prima instanta este „supusa recursului” sau ca „poate fi atacata cu recurs” ori, dupa caz, legea speciala foloseste o alta expresie similara.

Dispozitiile alin. (1) si (2) nu se aplica in materie de contencios administrativ si fiscal, inclusiv in materia azilului.

De la data intrarii in vigoare a Codului de procedura civila, referirile din cuprinsul actelor normative la hotararea judecatoreasca „definitiva si irevocabila” sau, dupa caz, „irevocabila” se vor intelege ca fiind facute la hotararea judecatoreasca „definitiva”.

Daci legea speciala nu cuprinde dispozitii referitoare la procedura de judecata, felul hotararii instantei ori calea de atac si termenul de exercitare a acesteia, se aplica in mod corespunzator prevederile Codului de procedura civila.

Ori de cate ori printr-un act normativ se prevede investirea cu formula executorie a unei hotarari judecatoresti sau a altui inscris, acestea vor fi puse in executare, de la data intrarii in vigoare a Codului de procedura civila, fara a fi necesara investirea cu formula executorie.

Daca legea speciala prevede obligarea debitorului la plata de daune cominatorii ori, dupa caz. a unei amenzi civile pentru nerespectarea unei obligatii de a face sau de a nu face ce nu poate fi indeplinita prin alta persoana decat debitorul, de la intrarea in vigoare a Codului de procedura civila, se vor putea aplica penalitati in conditiile prevazute la art. 894 din Codul de procedura civila.

Ori de cate ori legea speciala prevede ca cererea de suspendare a executarii silite se solutioneaza de catre presedintele instantei, de la data intrarii in vigcare a Codului de procedura civila, judecarea acestei cereri se va face de catre un complet al instantei competente potrivit legii.

Dispozitiile alin. (1) se aplica si cererilor de suspendare a executarii unei hotarari judecatoresti, a unei hotarari pronuntate de un organ cu activitate jurisdictionala sau, dupa caz, a altui titlu executoriu, in cazul in care acestea sunt atacate in justitie.

Modificarea si completarea unor dispozitii ale Legii nr, 134/2010 privind Codul de procedura civila

Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 15 iulie 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

Aplicarea prioritara a dreptului Uniunii Europene Art. 4. — in materiile reglementate de prezentul cod, normele obligatorii ale dreptului Uniunii Europene se aplica in mod prioritar, indiferent de calitatea sau de statutul partilor.”

Indatoriri privind primirea si solutionarea cererilor Art. 5. — (1) Judecatorii au indatorirea sa primeasca si sa solutioneze orice cerere de competenta instantelor judecatoresti, potrivit legii.

Niciun judecator nu poate refuza sa judece pe motiv ca legea nu prevede, este neclara sau incompleta.

In cazul in care o pricina nu poate fi solutionata nici in baza legii, nici a uzantelor, iar in lipsa acestora din urma, nici in baza dispozitiilor legale privitoare la situatii asemanatoare, ea va trebui judecata in baza principiilor generale ale dreptului, avand in vedere toate circumstantele acesteia si tinand seama de cerintele echitatii.

Este interzis judecatorului sa stabileasca dispozitii general obligatorii prin hotararile pe care le pronunta in cauzele ce ii sunt supuse judecatii.”

Sursa: Infolegal

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close