Acte publicate in Monitorul Oficial 373-375 din 1 iunie 2012

Monitorul Oficial 373/2012, Partea I

 • Hotararea 15/2012 a Senatului privind constatarea incetarii unui mandat de senator;
 • Hotararea 16/2012 a Senatului pentru infiintarea Comisiei de ancheta privind activitatea Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor din perioada 2009—2012;
 • Hotararea 17/2012 a Senatului pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 49/2011 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului.
 • Decizia 287/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor;
 • Decizia 298/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 30 alin. 1, art. 34 alin. 2, art. 500 alin. 2, art. 516 pct. 8 din Codul de procedura civila si art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004;
 • Decizia 318/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 24 alin. (4), art. 26, art. 30 alin. (1) lit. a), b), h), j) si o) din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;
 • Decizia 376/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica.
 • H.G. 555/2012 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 534/2007 privind infiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK — S.A. in numele si in contul Statului.
 • Ordinul 450/2012 al ministrului transporturilor si infrastructurii privind suspendarea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 69/2012 pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane RACR-CPPZI „Cerinte privind proiectarea procedurilor de zbor instrumental”, editia 1/2011;
 • Ordinul 899/2012 al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru investitii in cadrul operatiunii 4.1.a) „Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice” din axa prioritara 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii in contextul combaterii schimbarilor climatice” a Programului operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice” (POS CCE).
 • Decizia 276/2012 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale SFINX BROKER DE ASIGURARE — S.R.L.;
 • Decizia 278/2012 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale PARTENER A&S BROKER DE ASIGURARE — S.R.L.;
 • Decizia 289/2012 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale NELBA BROKER DE ASIGURARE — S.R.L.

Monitorul Oficial 374/2012, Partea I

 • Decizia 336/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si Procurorilor;
 • Decizia 339/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 281 din Codul penal.
 • H.G. 556/2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
 • Ordinul 774/2012 al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2012;
 • Hotararea 11/2012 a Camerei Consultantilor Fiscali privind sustinerea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal — sesiunea iulie 2012.
 • Rectificari.

Monitorul Oficial 375/2012, Partea I

 • Decizia 345/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (3) si art. 7 alin. (7) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului;
 • Opinie separata;
 • Decizia 391/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.
 • H.G. 558/2012 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia;
 • H.G. 559/2012 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acorda producatorilor agricoli pentru perioada 2011—2012 si a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat.
 • Ordinul 8/2012 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei pentru aprobarea ghidurilor cu recomandari privind achizitionarea de calculatoare, echipamente de copiere/imprimare si echipamente si servicii pentru iluminatul public, prin licitatie publica, pe baza de criterii de eficienta energetica.
 • Hotararea 4/2012 a Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a filialelor Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania;
 • Hotararea 5/2012 a Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania pentru aprobarea infiintarii unor filiale ale Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close