Acte publicate in Monitorul Oficial 387-389 din 11 iunie 2012

Monitorul Oficial 387/2012, Partea I

 • Ordinul 110/2102 al ministrului dezvoltarii regionale si turismului pentru modificarea Listei organismelor notificate in domeniul produselor pentru constructii, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 2.865/2011;
 • Ordinul 114/793/2012 al ministrului delegat pentru administratie si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, si al ministrului finantelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finante publice locale;
 • Ordinul 125/2012 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 149/2010 privind comercializarea semintelor de cereale.
 • Decizia 8/2012 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Monitorul Oficial 388/2012, Partea I

 • Decizia 306/2012 a Curtii Constitutionale asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (1) si (2) din Legea invatamantului nr. 84/1995 si ale art. 18 alin. (1) si (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
 • Ordinul 127/2012 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare in sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent masurilor de agromediu si zone defavorizate;
 • Ordinul 130/777/2012 al ministrului delegat pentru administratie si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice nr. 286/2.987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale;
 • Ordinul 536/2012 al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea Listei cuprinzand punctele si locurile de operare si limitele acestora, a caror infrastructura portuara apartine domeniului public al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si limitele radelor portuare si ale zonelor de ancoraj;
 • Ordinul 4.334/2012 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, interimar, privind repartizarea cifrei de scolarizare pentru studii universitare de licenta in vederea admiterii la studii in anul universitar 2012—2013;
 • Ordinul 4.345/2012 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, interimar, pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.313/2012 privind cadrul general de organizare si desfasurare a admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2012—2013.

Monitorul Oficial 389/2012, Partea I

 • Ordinul 116/1.533/2012 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si padurilor privind aprobarea masurilor de reglementare a efortului de pescuit si a cotelor de pescuit alocate pentru anul 2012.
 • Decizia 52/2012 a Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video.
 • Decizia 68/2012 a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor privind desemnarea organismului de gestiune Societatea de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor COPYRO drept colector al remuneratiilor datorate de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise;
 • Decizia 69/2012 a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor privind desemnarea organismului de gestiune Societatea de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor in Domeniul Artelor Vizuale VISARTA drept colector al remuneratiilor datorate titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor de arta vizuala de catre organismele de televiziune.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close