Afla ce contine Codul drepturilor si obligatiilor studentului

feature photo

In Monitorul Oficial 225/2012 a fost publicat Ordinul 3666/2012 al ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului privind aprobarea Codului drepturilor si obligatiilor studentului.

In cadrul Codului drepturilor si obligatiilor studentului ce se gaseste in anexa la Ordinul 3666/2012 se arata ca:

Prezentul cod cuprinde drepturile si obligatiile studentilor inmatriculati in institutiile de invatamant superior.

Studentii inmatriculati in institutiile de invatamant superior militar si invatamantul de informatii, de ordine publica si de securitate nationala beneficiaza de drepturile si obligatiile stipulate in prezentul cod daca acestea nu contravin drepturilor si obligatiilor care decurg din reglementarile elaborate de structurile abilitate din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala.

Studentii inmatriculati in universitatile confesionale beneficiaza de drepturile si obligatiile stipulate in prezentul cod daca acestea nu contravin drepturilor si obligatiilor care decurg din reglementarile elaborate in functie de specificul dogmatic si canonic al fiecarui cult.

Calitatea de student, respectiv student-doctorand se dobandeste prin admiterea la un program de studii universitare de licenta, master si, respectiv, doctorat, potrivit art. 142 alin. (7) si art. 199 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Drepturile si obligatiile studentului-doctorand sunt prevazute in Hotararea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat.

Contractul de studii incheiat intre student si universitate in urma admiterii la un program de studii universitare nu se poate modifica in timpul anului universitar.

Studentii se pot asocia in structuri sau organizatii studentesti potrivit prevederilor art. 203 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Organizatiile studentesti legal constituite au drept de acces in spatiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenti sau pentru a derula activitatile interne, in afara orelor de curs si a altor activitati prestabilite. Universitatea are obligatia de a reglementa aspectele de mai sus prin codul prevazut la art. 2.

Institutiile de invatamant superior coopereaza cu organizatiile studentesti legal constituite si se consulta cu acestea pentru aspectele privind dezvoltarea invatamantului superior.

Studentii sunt parteneri ai institutiilor de invatamant superior si membri ai comunitatii universitare, avand drepturi si obligatii in baza principiilor enuntate la art. 118 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Statul garanteaza pentru toti studentii din sistemul national de invatamant un invatamant echitabil in ceea ce priveste admiterea, parcurgerea si finalizarea studiilor.

Candidatii proveniti din medii dezavantajate socioeconomic sau marginalizate din punct de vedere social, inclusiv absolventi ai liceelor din mediul rural sau din orase cu mai putin de 10.000 de locuitori, pot beneficia de un numar de locuri bugetate garantate, in conditiile legii.

Asigurarea, pentru aceasta categorie de studenti, a serviciilor gratuite de orientare si consiliere educationala si profesionala, a serviciilor de tutorat, precum si urmarirea traseelor educationale in vederea asigurarii integrarii lor academice, sociale si culturale in comunitate constituie, impreuna cu calitatea acestora, un criteriu de evaluare a calitatii universitatii.

Studentul beneficiaza de urmatoarele drepturi in baza principiilor enuntate de Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) dreptul la invatamant de calitate;

b) dreptul de acces la programe de mobilitate interna si externa, cu recunoasterea, conform legii, a creditelor obtinute in acest fel;

c) dreptul de transfer de la o universitate la alta, conform prevederilor legislatiei in vigoare si cartelor universitare;

d) dreptul la protectia datelor personale;

e) dreptul la suport de curs gratuit (de minimum 5 pagini), in format fizic sau electronic, si acces la toate materialele didactice disponibile in mod gratuit in bibliotecile universitare sau pe site-ul facultatii;

f) dreptul de a fi informat, in primele doua saptamani de la inceperea semestrului, cu privire la programa analitica, structura si obiectivele cursului, competentele generate de acesta, precum si cu privire la modalitatile de evaluare si examinare. Orice modificare ulterioara a modalitatilor de evaluare si examinare poate fi facuta doar cu acordul studentilor;

g) dreptul de a beneficia la inceputul primului an de studiu de un „Ghid al studentului“, cu informatii referitoare la: drepturile si obligatiile studentului, disciplinele din planul de invatamant, serviciile puse la dispozitie de universitate, procedurile de evaluare, cuantumul taxelor, baza materiala a universitatii si a facultatii, informatii despre asociatiile studentesti legal constituite, modalitati de acces la burse si alte mijloace de finantare, mobilitati, precum si alte facilitati si subventii acordate;

h) dreptul de a beneficia de un indrumator de an/sectie/grupa, in functie de dimensiunea acestor structuri, din randul cadrelor didactice din facultatea in cadrul careia isi desfasoara cursurile;

i) dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminarelor, lucrarilor practice, a prestatiei cadrelor didactice si a altor aspecte educationale si/sau organizatorice legate de programul de studii urmat, potrivit prevederilor art. 303 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Evaluarile sunt informatii publice si sunt folosite in evaluarea performantelor respectivelor cursuri, seminare, stagii de practica, programe de studiu si cadre didactice;

j) dreptul de acces la regulamente, hotarari, decizii, procese-verbale si alte documente ale institutiei la care studiaza, in conditiile legislatiei in vigoare;

k) drepturi de autor si de proprietate intelectuala pentru rezultatele obtinute prin activitatile de cercetare-dezvoltare, creatie artistica si inovare, conform legislatiei in vigoare si Cartei universitare si eventualelor contracte intre parti;

l) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare si consiliere academica, profesionala, psihologica si sociala, conexe activitatii de invatamant, puse la dispozitie de institutia de invatamant superior, potrivit Cartei universitare;

m) dreptul la practica in conformitate cu obiectivele programului de studii universitare, precum si dreptul la baza materiala, transport si masa asigurate in conditiile legii;

n) dreptul la recunoasterea practicii efectuate individual, dupa evaluarea gradului de indeplinire a obiectivelor de practica in conformitate cu programul de studiu;

o) dreptul de a intrerupe si relua studiile conform Cartei universitare si legislatiei in vigoare;

p) dreptul de a studia in limba materna sau intr-o limba de circulatie internationala, daca exista aceasta posibilitate in institutia de invatamant superior, in limita locurilor atribuite pentru acest tip de program de studii;

q) dreptul de a refuza sa participe la procesul educational mai mult de 8 ore pe zi, reprezentand cursuri, laboratoare si seminare, exceptand cazurile de pregatire practica;

r) dreptul la o evaluare obiectiva si nediscriminatorie a competentelor dobandite dupa parcurgerea unui curs cu respectarea programei, si dreptul de a cunoaste baremul dupa care a fost evaluat;

s) dreptul la examinarea printr-o metoda alternativa atunci cand sufera de o dizabilitate temporara sau permanenta, certificata medical, care face imposibila prezentarea cunostintelor invatate in maniera prestabilita de catre titularul de curs, astfel incat metoda alternativa indicata sa nu limiteze atingerea standardelor examinarii;

s) dreptul de a contesta notele obtinute la examenele scrise, conform regulamentelor interne ale universitatii. Rezolvarea contestatiei va fi facuta de catre o comisie din care nu fac parte cadrele didactice care au evaluat initial, in prezenta studentului contestatar, in cazul care studentul solicita acest lucru;

t) dreptul de a i se restitui, la cerere, in copie, un exemplar inregistrat de universitate al lucrarii de licenta/dizertatie si de a i se comunica punctajul acordat;

t) dreptul de a beneficia de un proces educational centrat pe student in vederea dezvoltarii personale, integrarii in societate si dezvoltarii capacitatii de angajare, pastrarii locului de munca si mobilitatii pe piata muncii;

u) dreptul de a beneficia de trasee flexibile de invatare, conform art. 123 alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, in cadrul programului de studiu va fi asigurat un numar minim de cursuri optionale si/sau facultative din totalitatea cursurilor oferite de universitate.

Sursa: Infolegal

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close