Statutul judecătorilor şi procurorilor a suferit noi modificări

feature photo

In MO 383/2012 a fost publicata OUG 23/2012 pentru modificarea si completarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, precum si pentru prorogarea termenului prevazut la art. III din titlul XVI al Legii 247/2005 privind reforma in domeniul proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente.

OUG 23/2012 prevede ca poate fi admisa la Institutul National al Magistraturii persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) are cetatenia romana, domiciliul in Romania si capacitate deplina de exercitiu;
b) este licentiata in drept;
c) nu are antecedente penale sau cazier fiscal si se bucura de o buna reputatie;
d) cunoaste limba romana;
e) este apta, din punct de vedere medical si psihologic, pentru exercitarea functiei. Comisia medicala se numeste prin ordin comun al ministrului justitiei si al ministrului sanatatii. Taxele examenului medical se suporta din bugetul Institutului National al Magistraturii.

De asemenea, verificarea indeplinirii conditiei bunei reputatii si a conditiei de a fi apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei se realizeaza dupa afisarea rezultatelor definitive ale concursului. Aceasta masura este justificata de numarul mare de persoane care se inscriu in fiecare an la aceste concursuri. Verificarea conditiei bunei reputatii si a aptitudinii din punct de vedere psihologic pentru exercitarea functiei se poate face, in mod obiectiv, doar ulterior sustinerii probelor de concurs, pentru candidatii admisi la aceste probe, in sens contrar acestea generand costuri mari si nejustificate, verificari de natura absolut formala, precum si intarzieri nepermise in desfasurarea concursurilor.

OUG 23/2012 modifica si structura comisiilor la concursul de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Astfel, pe langa judecator de la ICCJ (propus de ICCJ), un formator al Institutului National al Magistraturii, avand cel putin gradul de judecator de curte de apel (propus de INM) si un profesor de logica (propus de INM), comisiile de concurs vor fi completate de un cadru didactic universitar de la o facultate de drept din cadrul unei universitati de cercetare avansata si educatie, astfel cum aceasta este clasificata potrivit art. 193 alin. (4) lit. c) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare (propus de INM). Anterior modificarii, comisiile erau completate de un profesor universitar de la o facultate de drept, care are incheiat un contract de munca pe durata nedeterminata cu o universitate de cercetare avansata si educatie.

OUG 23/2012 mai prevede si ca termenul prevazut la art. III din Titlul XVI al Legii 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente (MO 653/2005), cu modificarile si completarile ulterioare, de la care se aplica dispozitiile art. 13 din Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la inregistrarea sedintelor de judecata, se proroga pana la data de 1 iulie 2013.

Art. III din Titlul XVI al Legii 247/2005 prevedea anterior ca dispozitiile legii privind inregistrarea sedintelor de judecata, precum si cele privind numirea la birourile de informare si relatii publice a absolventilor unei facultati de jurnalistica sau a specialistilor in comunicare se vor aplica de la 1 iulie 2012.

In preambulul OUG 23/2012 se justifica aceasta prorogare prin imposibilitatea finalizarii procedurilor de achizitionare a echipamentelor audiovideo necesare si prin gravele consecinte de ordin procedural care ar putea aparea in activitatea de judecata din cauza inexistentei suportului tehnic necesar si care ar putea fi invocata in cadrul proceselor aflate pe rolul instantelor de judecata.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close