Acte publicate in Monitorul Oficial 401-403 din 15 iunie 2012

Monitorul Oficial 401/2012, Partea I

 • Legea 84/2012 privind unele masuri referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice;
 • Decretul 421/2102 pentru promulgarea Legii privind unele masuri referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice;
 • Decretul 422/2012 pentru numirea unui consilier prezidential.
 • Decizia 367/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 251 alin. (81) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
 • Decizia 528/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 33 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii.
 • Ordinul 133/2012 al ministrului administratiei si internelor privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei pentru dezvoltarea capacitatii administrative;
 • Ordinul 548/2012 al ministrului sanatatii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora.
 • Ordinul 214/2012 al Casei Nationale de Pensii Publice privind procura speciala utilizata in sistemul public de pensii.

Monitorul Oficial 402/2012, Partea I

 • Decizia 452/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004;
 • Decizia 544/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, in ansamblul sau, precum si, in special, ale art. 17—26 din aceeasi lege.
 • Ordinul 128/2012 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului in vederea practicarii pescuitului comercial in habitatele piscicole naturale, cu exceptia ariilor naturale protejate.

Monitorul Oficial 403/2012, Partea I

 • Decizia 351/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (12) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania;
 • Decizia 363/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41 lit. e), art. 68, art. 69, art. 70 alin. (1) si (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale art. 257 alin. (2) lit. f) si alin. (22) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.
 • H.G. 585/2012 privind aplicarea mobilitatii pentru doamna Diaconu Victorita din functia publica de subprefect al judetului Teleorman in functia publica de inspector guvernamental;
 • H.G. 586/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Teleorman de catre doamna Dan Carmen Daniela;
 • H.G. 588/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2012 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012;
 • H.G. 589/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii pe anul 2012 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012, in vederea acordarii unui ajutor pentru tratament medical in strainatate, precum si abrogarea Hotararii Guvernului nr. 507/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii pe anul 2012 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012, in vederea acordarii unui ajutor pentru tratament medical in strainatate;
 • H.G. 590/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pe anul 2012 pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar;
 • H.G. 591/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale pe anul 2012, la titlul „Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar;
 • H.G. 592/2012 privind aprobarea numarului de personal disponibilizat prin concedieri colective ce vor fi efectuate de catre Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica” — S.A. Bucuresti, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, in anul 2012;
 • H.G. 594/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apararii Nationale pe anul 2012 pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.
 • Decizia 366/2012 a Primului-Ministru privind numirea prin mobilitate a doamnei Diaconu Victorita in functia publica de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului;
 • Decizia 367/2012 a Primului-Ministru pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 353/2012 privind stabilirea atributiilor doamnei Georgeta Modiga, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului;
 • Decizia 368/2012 a Primului-Ministru privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, de catre domnul Radu Nicolae Chiurtu a functiei publice temporar vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;
 • Decizia 369/2012 a Primului-Ministru privind exercitarea, cu caracter temporar, de catre domnul Iulian Marian Butnaru a functiei publice temporar vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;
 • Decizia 370/2012 a Primului-Ministru privind incetarea, prin acordul partilor, a raportului de serviciu al domnului Staicu Mircea Cristian, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului;
 • Decizia 371/2012 a Primului-Ministru pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 303/2012 privind desemnarea reprezentantilor Guvernului Romaniei in cadrul Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social.
 • Lista 3/2012 a Autoritatii Electorale Permanente partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus pana la data de 15 iunie 2012 raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close