Acte publicate in Monitorul Oficial 410 – 412 din 20 iunie 2012

Monitorul Oficial 410/2012, Partea I

 • Legea 83/2012 pentru ratificarea Tratatului privind stabilitatea, coordonarea si guvernanta in cadrul uniunii economice si monetare dintre Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta, Regatul Tarilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheza, Romania, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda si Regatul Suediei, semnat la Bruxelles la 2 martie 2012;
 • Tratat privind stabilitatea, coordonarea si guvernanta in cadrul uniunii economice si monetare intre Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta, Regatul Tarilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheza, Romania, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda si Regatul Suediei;
 • Decretul 420/2012 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului privind stabilitatea, coordonarea si guvernanta in cadrul uniunii economice si monetare dintre Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta, Regatul Tarilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheza, Romania, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda si Regatul Suediei, semnat la Bruxelles la 2 martie 2012.
 • Decizia 453/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004;
 • Decizia 512/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3201 din Codul de procedura penala;
 • Decizia 516/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 5 si art. 2151 alin. 2 din Codul penal;
 • Decizia 518/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedura penala;
 • Ordinul 2.266/335/2012 al ministrului mediului si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice privind aprobarea modelelor de documentatii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie de lucrari publice pentru proiectele de „proiectare si executie de statie de tratare a apei/statie de epurare de ape reziduale”, „executie de retele de canalizare si retele de alimentare cu apa”, „proiectare si executie de statie de sortare, compostare si tratare mecano-biologica a deseurilor”, „executie de depozit conform de deseuri”.
 • Circulara 19/2012 a Bancii Nationale a Romaniei privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 mai—23 iunie 2012.

Monitorul Oficial 411/2012, Partea I

 • Decizia 341/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru;
 • Decizia 342/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 771 alin. (6) teza finala din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
 • Decizia 495/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului.
 • H.G. 599/2012 privind participarea Romaniei la studiul dezvoltat de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, OCDE — Skills beyond School, in anul 2012;
 • H.G. 600/2012 privind infiintarea Centrului de Sanatate Multifunctional Baneasa prin reorganizarea Centrului de Sanatate Baneasa si a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta;
 • H.G. 604/2102 pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Justitiei al Romaniei si Ministerul Justitiei al Ucrainei, semnat la Kiev la 10 noiembrie 2011;
 • Acord de cooperare intre Ministerul Justitiei al Romaniei si Ministerul Justitiei al Ucrainei.
 • Decizia 6/2012 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie;
 • Decizia 7/2012 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
 • Norma 1/2012 a Bancii Nationale a Romaniei pentru modificarea art. 11 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2003 privind conditiile specifice de functionare a caselor de economii pentru domeniul locativ.

Monitorul Oficial 411/2012, Partea I

 • H.G. 603/2012 privind desfiintarea unei unitati sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistentei medicale a fost transferat catre autoritatea administratiei publice locale Zlatna din judetul Alba;
 • H.G. 605/2012 privind stabilirea cuantumului valorilor minime a taxelor de licenta pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecventelor radio in benzile de frecvente 790—862 MHz, 880—915 MHz/ 925—960 MHz, 1710—1785 MHz/1805—1880 MHz si 2500—2690 MHz;
 • H.G. 607/2012 privind incetarea exercitarii, cu caracterm temporar, a functiei publice de prefect al judetului Iasi de catre domnul Bosianu Marian;
 • H.G. 608/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Iasi de catre domnul Olteanu Romeo;
 • H.G. 609/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Hunedoara de catre domnul Vasilescu Sorin-Adrian;
 • H.G. 610/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Bacau de catre domnul Pocovnicu Constantin-Dorian;
 • H.G. 611/2012 privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Gorj de catre domnul Romanescu Marcel-Laurentiu;
 • H.G. 612./2012 privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Arjoca Sorin-Gabriel din functia publica de inspector guvernamental in functia publica de subprefect al judetului Gorj.
 • Ordinul 2.361/2012 al ministrului mediului si padurilor pentru aprobarea derogarii in scop stiintific in cazul unor specii strict protejate pe raza judetului Maramures.
 • Hotararea Curtii Europene a Drepturilor Omului in Cauza Sipos impotriva Romaniei.
 • Lista 6/2012 a Autoritatii Electorale Permanente a partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus pana la data de 20 iunie 2012 raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale.

 

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close