Acte publicate in Monitorul Oficial 416-419 din 22 iunie 2012

Monitorul Oficial 416/2012, Partea I

 • Decizia 265/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
 • Decizia 272/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 153 alin. (6) si (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
 • Decizia 356/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea cetateniei romane nr. 21/1991;
 • Decizia 390/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 220 alin. (2) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala;
 • Decizia 395/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice.
 • Ordinul 908/2012 ministrului dezvoltarii regionale si turismului privind modificarea si completarea Procedurii de evaluare si desemnare a organismelor autorizate sa elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru constructii, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 270/2005;
 • Decizia 341/2012 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind aprobarea reluarii activitatii SOCIETATII DE ASIGURARE-REASIGURARE LIG INSURANCE — S.A.
 • Decizia 347/2012 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale VERGLASER BROKER DE ASIGURARE — S.R.L.

Monitorul Oficial 417/2012, Partea I

 • Decretul 423/2012 privind conferirea Ordinului National Pentru Merit in grad de Ofiter.
 • Decizia 267/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 coroborate cu art. 50 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor;
 • Decizia 327/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 248 si 2481 din Codul penal.
 • H.G. 578/2012 privind modificarea si completarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011—2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.389/2010.
 • Ordinul 622/214/2012 al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2012 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011—2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.389/2010.
 • Ordinul 605/2012 al Bancii Nationale a Romaniei privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a institutiei financiare nebancare Societatea Comerciala MUNTENIA TRANZACTII IFN — S.A.

Monitorul Oficial 418/2012, Partea I

 • Ordinul 136/2012 al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, desfasurarea si coordonarea activitatilor de cercetare-dezvoltare in Ministerul Administratiei si Internelor;
 • Ordinul 852/2012 al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind publicarea Scrisorii semnate la Washington la 28 februarie 2012 si la Bucuresti la 25 aprilie 2012 intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind acordarea asistentei financiare nerambursabile in valoare de 1.715.000 dolari SUA din Fondul japonez nerambursabil pentru asistenta tehnica PHRD (TF 010417) in vederea sprijinirii persoanelor cu handicap si a dezvoltarii: Proiectul pentru imbunatatirea elaborarii politicilor si a cadrului institutional in domeniul asistentei persoanelor cu handicap, implementat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Monitorul Oficial 419/2012, Partea I

 • Legea 85/2012 pentru ratificarea Deciziei Consiliului European 2011/199/UE din 25 martie 2011 de modificare a articolului 136 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a caror moneda este euro;
 • Decizia Consiliului European din 25 martie 2011 de modificare a articolului 136 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a caror moneda este euro (2011/199/UE);
 • Decretul 424/2012 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Deciziei Consiliului European 2011/199/UE din 25 martie 2011 de modificare a articolului 136 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a caror moneda este euro.
 • Decizia 326/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. a) teza a doua din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri;
 • Decizia 338/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. (2) pct. (iv) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate;
 • Decizia 527/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) si alin. 9 din Codul de procedura penala.
 • H.G. 580/2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.040/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, precum si pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 868/2003 privind organizarea si functionarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului;
 • H.G. 618/2012 privind aprobarea obiectivelor etapei a XIII-a 2012 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindina si de crestere a precipitatiilor pe perioada 2010—2024.
 • Decizia 383/2012 a Primului-ministru pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 276/2012 privind infiintarea Comitetului interministerial pentru cresterea gradului de absorbtie a fondurilor europene.
 • Decizia 247/2012 a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii privind modificarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata, aprobata prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii nr. 147/2012;
 • Decizia 945/2012 al ministrului mediului si padurilor pentru aprobarea Catalogului national al resurselor genetice forestiere si a Instructiunilor tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere.

 

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close