Acte publicate in Monitorul Oficial 453 – 457 din 6 iulie 2012

Monitorul Oficial 453/2012, Partea I

 • Legea 90/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile;
 • Decretul 438/2012 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile;
 • Legea 91/2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor masuri cu privire la vanzarea unor pachete de actiuni detinute de Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” — S.A. si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2004 privind unele masuri pentru derularea procesului de privatizare a Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale „Distrigaz Sud” — S.A. Bucuresti si a Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale „Distrigaz Nord” — S.A. Targu Mures, precum si a societatilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice;
 • Decretul 439/2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor masuri cu privire la vanzarea unor pachete de actiuni detinute de Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” — S.A. si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2004 privind unele masuri pentru derularea procesului de privatizare a Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale „Distrigaz Sud” — S.A. Bucuresti si a Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale „Distrigaz Nord” — S.A. Targu Mures, precum si a societatilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice;
 • Legea 93/2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane;
 • Decretul 441/2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane;
 • Legea 95/2012 privind abrogarea Legii presei din Republica Socialista Romania nr. 3/1974;
 • Decretul 443/2012 pentru promulgarea Legii privind abrogarea Legii presei din Republica Socialista Romania nr. 3/1974;
 • Legea 96/2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 104/2011 pentru modificarea art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2006 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, prin reorganizarea Agentiei SAPARD;
 • Decretul 444/2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 104/2011 pentru modificarea art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2006 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, prin reorganizarea Agentiei SAPARD;
 • Legea 103/2012 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului;
 • Decretul 452/2012 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului;
 • Legea 104/2012 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului;
 • Decretul 453/2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului;
 • Legea 108/2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor administrate privat;
 • Decretul 457/2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor administrate privat;
 • Legea 111/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2011 privind unele masuri de aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2006;
 • Decretul 460/2012 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2011 privind unele masuri de aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2006.
 • Decizia 7/2012 a Camerei Deputatilor privind convocarea Camerei Deputatilor in sesiune extraordinara.
 • HG 646/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.470/2007.
 • Ordinul 2.273/C/2012 al ministrului justitiei pentru stabilirea procedurii de efectuare a platii unor titluri executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.

Monitorul Oficial 454/2012, Partea I

 • Decizia 337/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3201 din Codul de procedura penala;
 • Decizia 563/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278 alin. 21 si art. 2781 alin. 1 din Codul de procedura penala;
 • Decizia 565/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii;
 • Decizia 595/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar;
 • Decizia 596/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4, art. 46 si art. 50 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si ale art. 659 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;
 • Decizia 615/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 48/2004 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor masuri pentru accelerarea aplicarii acesteia si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002.

Monitorul Oficial 455/2012, Partea I

 • Legea 89/2012 privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii;
 • Decretul 437/2012 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii;
 • Legea 92/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece;
 • Decretul 440/2012 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece;
 • Legea 94/2012 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2011 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea si mentinerea stocurilor minime de siguranta pentru titei si produse petroliere;
 • Decretul 442/2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2011 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea si mentinerea stocurilor minime de siguranta pentru titei si produse petroliere;
 • Legea 105/2012 privind detasarea expertilor nationali la institutiile si organismele Uniunii Europene;
 • Decretul 454/2012 pentru promulgarea Legii privind detasarea expertilor nationali la institutiile si organismele Uniunii Europene;
 • Decizia 5/2012 a Parlamentului Romaniei privind convocarea Camerei Deputatilor si Senatului in sesiune extraordinara.
 • Decizia 6/2012 a Senatului pentru completarea anexei la Decizia presedintelui Senatului nr. 5/2012 privind convocarea Senatului in sesiune extraordinara.
 • OUG 43/2012 pentru modificarea art. 24028 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului.

Monitorul Oficial 456/2012, Partea I

 • Legea 117/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2012 privind unele masuri temporare in vederea consolidarii cadrului normativ necesar aplicarii unor dispozitii din titlul VII „Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv” al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente si pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente;
 • Decretul 466/2012 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2012 privind unele masuri temporare in vederea consolidarii cadrului normativ necesar aplicarii unor dispozitii din titlul VII „Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv” al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente si pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945— 22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente;
 • Decretul 474/2012 pentru eliberarea din functie a unui consilier Prezidential.
 • Aviz consultativ 1/2012 al Curtii Constitutionale privind propunerea de suspendare din functie a Presedintelui Romaniei, domnul Traian Basescu.
 • Ordinul 83/2012 al inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat pentru modificarea si completarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR — operator RSVTI, aprobata prin Ordinul inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 130/2011.

Monitorul Oficial 457/2012, Partea I

 • Legea 107/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare la operatorii economici;
 • Decretul 456/2012 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare la operatorii economici;
 • Legea 110/2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizarii unor actiuni de informare privind politicile aplicate in domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale, in plan intern si international;
 • Decretul 459/2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizarii unor actiuni de informare privind politicile aplicate in domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale, in plan intern si international;
 • Legea 112/2012 pentru modificarea si completarea art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;
 • Decretul 461/2012 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;
 • Legea 113/2012 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2011 pentru modificarea art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal;
 • Decretul 462/2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2011 pentru modificarea art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal.
 • Hotararea 33/2012 a Parlamentului Romaniei privind suspendarea din functie a Presedintelui Romaniei;
 • Hotararea 34/2012 a Parlamentului Romaniei privind stabilirea obiectului si a datei referendumului national pentru demiterea Presedintelui Romaniei.
 • Hotararea 27/2012 a Camerei Deputatilor privind constatarea incetarii unui mandat de deputat.

 

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close