Acte publicate in Monitorul Oficial 474 – 480 din 12 iulie 2012

Monitorul Oficial 474/2012, Partea I

 • Decizia 415/2012 aCurtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor.
 • Ordinul 6/2012 al Bancii Nationale a Romaniei pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind intocmirea situatiilor financiare consolidate conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, solicitate institutiilor de credit in scopuri de supraveghere prudentiala, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2011;
 • Ordinul 7/2012 al Bancii Nationale a Romaniei pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind intocmirea raportarilor periodice cuprinzand informatii statistice de natura financiarcontabila, aplicabile sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din alte state membre, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2011.
 • Legea 238/2009 republicata, privind reglementarea prelucrarii datelor cu caracter personal de catre structurile/unitatile Ministerului Administratiei si Internelor in activitatile de prevenire, cercetare si combatere a infractiunilor, precum si de mentinere si asigurare a ordinii publice.

Monitorul Oficial 475/2012, Partea I

 • Ordinul 8/2012 al Bancii Nationale a Romaniei pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind intocmirea situatiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile institutiilor de credit in scopuri de supraveghere prudentiala, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2011.

Monitorul Oficial 476/2012, Partea I

 • Decizia 421/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar;
 • Decizia 424/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, art. 3 si art. 4 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor;
 • Decizia 427/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor;
 • Decizia 447/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar;
 • Decizia 449/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar.
 • Ordinul 1.152/2012 al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor care realizeaza omologarea si verificarea periodica a ambalajelor si recipientelor destinate transportului rutier al marfurilor periculoase si a suprastructurilor montate pe vehicule rutiere specializate destinate transportului marfurilor periculoase.
 • Decizia 586/2012 a Consiliului National al Audiovizualului pentru reflectarea pe posturile de radio si de televiziune a referendumului privind demiterea Presedintelui Romaniei.

Monitorul Oficial 477/2012, Partea I

 • Decizia 681/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la obiectia de neconstitutionalitate privind Legea pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011;
 • Opinie separata;
 • Decizia 727/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 27 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale.
 • Hotararea 609/2012 a Consiliului Superior al Magistraturii pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005;
 • Rectificari.

Monitorul Oficial 478/2012, Partea I

 • Decizia 728/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a Hotararii Senatului nr. 24 din 3 iulie 2012 privind revocarea domnului Vasile Blaga din functia de presedinte al Senatului;
 • Opinie separata;
 • Decizia 731/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului.
 • HG 669/2012 privind desfiintarea Centrului de Sanatate Calan, judetul Hunedoara;
 • HG 672/2012 privind includerea unui imobil in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia in administrarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor — Penitenciarul Iasi;
 • HG 680/2012 privind aprobarea Listei cuprinzand doua obiective de investitii prioritare din infrastructura de gospodarire a apelor si de mediu, precum si a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnicoeconomici aferenti acestora.
 • Hotararea 610/2012 a Consiliului Superior al Magistraturii pentru modificarea si completarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in functia de judecator, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006.

Monitorul Oficial 479/2012, Partea I

 • Decizia 683/2012 a Curtii Constitutionale asupra conflictului juridic de natura constitutionala dintre Guvern, reprezentat de primul-ministru, pe de o parte, si Presedintele Romaniei, pe de alta parte;
 • Opinie separata;
 • Opinie separata;
 • Opinie concurenta.
 • Ordinul 4.613/2012 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, interimar, privind modificarea anexei nr. 1 la Metodologia de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6.143/2011.

Monitorul Oficial 480/2012, Partea I

 • Decizia 729/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a Hotararii Camerei Deputatilor nr. 25 din 3 iulie 2012 privind revocarea doamnei Roberta Alma Anastase din functia de presedinte si de membru al Biroului permanent al Camerei Deputatilor;
 • Decizia 732/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a Hotararii Parlamentului nr. 32 din 3 iulie 2012 pentru revocarea domnului Gheorghe Iancu din functia de Avocat al Poporului;
 • Opinie separata.
 • HG 664/2012 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov;
 • HG 673/2012 pentru aprobarea Planului de cooperare in domeniile sanatatii si medicinei intre Ministerul Sanatatii din Romania si Ministerul Sanatatii al Statului Israel, semnat la Ierusalim la 24 noiembrie 2011;
 • Plan de cooperare in domeniile sanatatii si medicinei intre Ministerul Sanatatii din Romania si Ministerul Sanatatii al Statului Israel.
 • Ordinul 1.165/2012 al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea criteriilor de prioritate pentru alocarea capacitatilor de infrastructura feroviara pe sectiile cu capacitate saturata, precum si pentru asigurarea transparentei.

 

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close