Acte publicate in Monitorul Oficial 502 – 505 din 23 iulie 2012

Monitorul Oficial 502/2012, Partea I

 • HG 704/2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii pe anul 2012 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012 1
 • HG 705/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012, pentru unele unitati administrativ-teritoriale
 • HG 706/2012 privind alocarea temporara, pentru trimestrul al III-lea al anului 2012, a unor sume din varsaminte din privatizare Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, potrivit prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011
 • Ordinul 805/2012 al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca pentru anul 2012
 • Ordinul 2.337/2012 al ministrului culturii si patrimoniului national pentru acreditarea Muzeului Judetean Arges
 • Ordinul 2.339/2012 al ministrului culturii si patrimoniului national pentru acreditarea Muzeului „Anastasie Crimca” al Manastirii Dragomirna
 • Ordinul 2.340/2012 al ministrului culturii si patrimoniului national pentru acreditarea Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie Maramures
 • Regulamentul 11/2012 al Bancii Nationale a Romaniei privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei

Monitorul Oficial 503/2012, Partea I

 • Decizia 623/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania
 • Ordinul 1.107/2012 al ministrului transporturilor si infrastructurii privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica — RNTR 1

Monitorul Oficial 504/2012, Partea I

 • Decizia 593/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant
 • Decizia 607/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • Decizia 610/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 lit. f 2 ) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale
 • HG 679/2012 pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova

Monitorul Oficial 505/2012, Partea I

 • Legea 134/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta av Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 499. — Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • Legea 136/2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 84/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • Decretul 501/2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 84/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • Legea 140/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice
 • Decretul 505/2012 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice
 • HG 708/2012 pentru completarea art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 1.909/2006 privind finantarea din bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului a subprogramului multianual „Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor de infrastructura aferente proiectelor finantate din Programul PHARE Coeziune economica si sociala”
 • HG 710/2012 privind numirea unui controlor financiar sef adjunct la Corpul controlorilor delegati din cadrul Ministerului Finantelor Publice
 • Decizia 421/2012 a Primului-Ministru privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale de catre domnul Radu Bogdan Savonea
 • Decizia 422/2012 a Primului-Ministru privind numirea domnului Catalin Dumitru în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor
 • Decizia 134/2012 a Oficiului Roman Pentru Drepturile De Autor privind publicarea în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Hotararii arbitrale nr. 9 din 10 iulie 2012 avand ca obiect stabilirea criteriilor de repartizare între organismele de gestiune colectiva Uniunea Producatorilor de Videograme din Romania si Uniunea Producatorilor de Film si Audiovizual din Romania — Asociatia Romana de Gestiune a Operelor din Audiovizual (UPVR si UPFAR — ARGOA) a remuneratiei compensatorii pentru copia privata, a remuneratiei pentru retransmiterea prin cablu cuvenita producatorilor de videograme, precum si modalitatea de evidentiere si justificare a cheltuielilor privind acoperirea reala a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colectiva desemnat colector

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close