Acte publicate in Monitorul Oficial 506 – 511 din 24 iulie 2012

Monitorul Oficial 506/2012, Partea I

 • Legea 133/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996
 • Decretul 498/2012 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996
 • Legea 146/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 120/2005 privind operationalizarea Directiei generale anticoruptie din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor
 • Decretul 516/2012 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 120/2005 privind operationalizarea Directiei generale anticoruptie din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor
 • Decizia 574/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant Decizia nr. 576 din 29 mai 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 324 alin. 1 pct. 3 teza finala din Codul de procedura civila

Monitorul Oficial 507/2012, Partea I

 • Decizia 408/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39 alin. (2) si art. 40 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii
 • Decizia 420/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale
 • Decizia 450/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1), art. 13 alin. (2), art. 14 alin. (1) lit. t) si alin. (2), art. 36, art. 88 alin. (1) lit. b) si d) si alin. (2) si (3), art. 91, art. 92 si art. 95 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
 • Decizia 472/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila
 • Decizia 484/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte intre profesionisti, in ansamblul sau, precum si, in special, a art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007
 • Ordinul 176/2012 al ministrului administratiei si internelor privind atribuirea de denumiri onorifice si stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Administratiei si Internelor
 • Ordinul 712/2012 al ministrului sanatatii pentru acreditarea in domeniul transplantului a unitatilor sanitare care pot efectua activitati de banci de tesuturi si/sau celule umane, respectiv de utilizator de tesuturi si/sau celule umane in scop terapeutic
 • Decizia 57/2012 a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania privind aprobarea competentelor medicului specialist si ale medicului primar in protetica dentara

Monitorul Oficial 508/2012, Partea I

 • Decizia 533/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c)—h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, precum si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 in ansamblul sau, precum si, in special, a prevederilor art. 1 din ordonanta
 • Decizia 534/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii Decizia nr. 628 din 12 iunie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila
 • Ordinul 1.804/4.469/2012 al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, interimar, privind aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass si Youthpass si a Metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere si orientare a carierei pe tot parcursul vietii

Monitorul Oficial 509/2012, Partea I

 • Legea 144/2012 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania
 • Decretul 514/2012 privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania
 • Legea 147/2012 pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii
 • Decretul 517/2012 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii
 • Legea 148/2012 privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice
 • Decretul 518/2012 pentru promulgarea Legii privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice
 • Legea 149/2012 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calitatii in securitatea aviatiei civile
 • Decretul 519/2012 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calitatii in securitatea aviatiei civile
 • Decizia 530/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 si art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, precum si ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice
 • Ordinul 463/M.62/144/2.535/5.217/301/168/570/2012 al ministrului sanatatii, al ministrului apararii nationale, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului justitiei, al directorului Serviciului Roman de Informatii, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale, al directorului Serviciului de Informatii Externe si al directorului Serviciului de Protectie si Paza pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011—2012, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile in relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

Monitorul Oficial 510/2012, Partea I

 • Decizia 434/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 149—156 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • Decizia 540/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor
 • Decizia 660/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari
 • Decizia 670/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice
 • Decizia 686/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice
 • Decizia 735/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic pct. 4 [referitor la art. I pct. 5 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2012] din Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului

Monitorul Oficial 511/2012, Partea I

 • Legea 153/2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului
 • Decretul 523/2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului
 • Decizia 410/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 210 alin. (1) lit. e), art. 215 alin. (3), art. 216, art. 217 alin. (1) si alin. (3) lit. a) si k) si art. 219 lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si art. 91 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
 • Decizia 413/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale art. 127 alin. (2 1 ) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • Decizia 422/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2010 privind destinatia sumelor provenite din recuperarea unor drepturi valutare ale Romaniei
 • Decizia 473/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedura civila
 • Decizia 497/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale
 • Opinie separata
 • Decizia 546/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close