Acte publicate in Monitorul Oficial 512 – 516 din 25 iulie 2012

Monitorul Oficial 512/2012, Partea I

 • Legea 135/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2011 privind stabilirea unor masuri organizatorice in domeniul afacerilor europene
 • Decretul 500/2012 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2011 privind stabilirea unor masuri organizatorice in domeniul afacerilor europene
 • Decretul 510/2012 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Contractului de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucuresti — etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei — Pantelimon, tronsonul Universitate — Pantelimon, semnat la Bucuresti la 16 decembrie 2011
 • Decretul 511/2012 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Scrisorii de intentie semnate de autoritatile romane la Bucuresti la 9 iunie 2011, aprobata prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar International din 27 iunie 2011, a Scrisorii de intentie semnate de autoritatile romane la Bucuresti la 14 septembrie 2011, aprobata prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar International din 29 septembrie 2011, a Scrisorii de intentie semnate de autoritatile romane la Bucuresti la 2 decembrie 2011, aprobata prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar International din 19 decembrie 2011, a Scrisorii de intentie semnate de autoritatile romane la Bucuresti la 28 februarie 2012, aprobata prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar International din 21 martie 2012, si a Scrisorii de intentie semnate de autoritatile romane la Bucuresti a 8 iunie 2012, aprobata prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar International din 22 iunie 2012
 • HG 712/2012 privind darea in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a imobilului „Pasaj rutier Filimon Sarbu” situat pe un sector de drum de interes local, trecut din domeniul public al municipiului Constanta indomeniul public al statului, in vederea realizarii activitatilor de interes national de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania — S.A., precum si incadrarea acestuia in categoria functionala a drumurilor nationale
 • HG 714/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitare si extindere centrul de ingrijire si asistenta Catcau, judetul Cluj” din cadrul Proiectului privind incluziunea sociala
 • HG 716/2012 privind transmiterea fara plata a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului in domeniul public al statului si in administrarea Consiliului Local al Orasului Buhusi, judetul Bacau
 • HG 717/2012 privind stabilirea masurilor necesare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 februarie 2011 privind initiativa cetateneasca si a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 1.179/2011 al Comisiei din 17 noiembrie 2011 de stabilire a unor specificatii tehnice pentru sistemele de colectare online in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European si al Consiliului privind initiativa cetateneasca
 • HG 718/2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 519/2009 privind instituirea unui sistem de identificare unica si trasabilitate a explozivilor de uz civil
 • HG 720/2012 pentru modificarea anexei nr. 38 la Hotararea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj
 • HG 723/2012 privind aprobarea Protocolului de implementare dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Federatiei Ruse, semnat la Moscova la 5 decembrie 2011, pentru aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeana si Federatia Rusa privind readmisia, semnat la Soci la 25 mai 2006
 • Protocol de implementare intre Guvernul Romaniei si Guvernul Federatiei Ruse pentru aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeana si Federatia Rusa privind readmisia, semnat la Soci la 25 mai 2006
 • Ordinul M.81/2012 al ministrului apararii nationale privind stabilirea locului de desfasurare a ceremoniilor publice organizate in data de 29 iulie 2012, cu prilejul Zilei Imnului National al Romaniei
 • Ordinul 305/2012 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si a posturilor de presedinti-directori generali ai caselor de asigurari de sanatate, in vederea indeplinirii indicatorilor de performanta, incheierea contractelor de management si evaluarea activitatii acestora

Monitorul Oficial 513/2012, Partea I

 • Legea 98/2012 pentru ratificarea Amendamentului 1, semnat de partea romana la Bucuresti la 10 februarie 2010, la Memorandumul de intelegere dintre Ministerul Apararii al Republicii Bulgaria, Ministerul Apararii al Republicii Cehe, Ministerul Apararii al Republicii Estonia, Ministerul Apararii al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apararii al Republicii Italiene, Ministerul Apararii al Republicii Letonia, Ministerul Apararii Nationale al Republicii Lituania, Ministerul Apararii al Regatului Tarilor de Jos, Ministerul Apararii al Regatului Norvegiei, Ministerul Apararii Nationale al Republicii Polone, Guvernul Romaniei, Ministerul Apararii al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei si Departamentul Apararii al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de transport strategic aerian, deschis spre semnare la Luxemburg la 14 februarie 2008, semnat de partea romana la Bucuresti la 30 iulie 2008
 • Amendamentul 1 la Memorandumul de intelegere dintre Ministerul Apararii al Republicii Bulgaria si Ministerul Apararii al Republicii Cehe si Ministerul Apararii al Republicii Estonia si Ministerul Apararii al Republicii Finlanda si Guvernul Republicii Ungare si Ministerul Apararii al Republicii Italiene si Ministerul Apararii al Republicii Letonia si Ministerul Apararii Nationale al Republicii Lituania si ministrul apararii al Regatului Tarilor de Jos si Ministerul Apararii al Regatului Norvegiei si ministrul apararii nationale al Republicii Polone si Guvernul Romaniei si Ministerul Apararii al Republicii Slovenia si Guvernul Regatului Suediei si Departamentul Apararii al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de transport strategic aerian
 • Decretul 446/2012 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului 1, semnat de partea romana la Bucuresti la 10 februarie 2010, la Memorandumul de intelegere dintre Ministerul Apararii al Republicii Bulgaria, Ministerul Apararii al Republicii Cehe, Ministerul Apararii al Republicii Estonia, Ministerul Apararii al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apararii al Republicii Italiene, Ministerul Apararii al Republicii Letonia, Ministerul Apararii Nationale al Republicii Lituania, Ministerul Apararii al Regatului Tarilor de Jos, Ministerul Apararii al Regatului Norvegiei, Ministerul Apararii Nationale al Republicii Polone, Guvernul Romaniei, Ministerul Apararii al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei si Departamentul Apararii al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de transport strategic aerian, deschis spre semnare la Luxemburg la 14 februarie 2008, semnat de partea romana la Bucuresti la 30 iulie 2008
 • Decizia 567/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 alin. 1, art. 31 si art. 34 din Codul de procedura civila
 • Decizia 571/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278 1 alin. 2 si 10 din Codul de procedura penala
 • Decizia 572/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39 1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor
 • HG 713/2012 privind darea in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unui sector de drum, trecut din domeniul public al municipiului Brasov in domeniul public al statului, precum si incadrarea acestuia in categoria functionala a drumurilor de interes national, in vederea realizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania — S.A. a activitatilor de interes national in domeniul administrarii drumurilor nationale
 • Ordinul 1.112/2012 al ministrului transporturilor si infrastructurii privind publicarea acceptarii Codului international din 2010 pentru aplicarea metodelor de incercare la foc (Codul FTP 2010), adoptat de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.307(88) a Comitetului de Siguranta Maritima din 3 decembrie 2010

Monitorul Oficial 514/2012, Partea I

 • Decizia 445/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar
 • Decizia 446/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar
 • Decizia 448/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar
 • HG 724/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome „Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei” din subordinea Bancii Nationale a Romaniei
 • HG 725/2012 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Natiunile Unite, semnat la New York la 18 mai 2012 si la Bucuresti la 22 mai 2012, privind prelungirea valabilitatii pana la 31 decembrie 2012 a Memorandumului de intelegere dintre Natiunile Unite si Guvernul Romaniei, semnat la New York la 5 august 2009 Memorandum de intelegere intre Guvernul Romaniei si Natiunile Unite
 • Ordinul M.80/2012 al ministrului apararii nationale privind organizarea si functionarea in cadrul Ministerului Apararii Nationale a Comisiei teritoriale de coordonare in garnizoana Bucuresti a programelor de construire a locuintelor proprietate personala pentru cadre militare, soldati si gradati profesionisti, precum si pentru personalul civil din armata si a Comisiei teritoriale de coordonare in garnizoana Cluj-Napoca a programelor de construire a locuintelor proprietate personala pentru cadre militare, soldati si gradati profesionisti, precum si pentru personalul civil din armata
 • Decizia 4/2012 a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind incetarea concesiunii miniere de explorare a granitului din perimetrul Vaieni Vest, judetul Gorj

Monitorul Oficial 515/2012, Partea I

 • Decizia 513/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
 • Decizia 521/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (4) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
 • Ordinul 1.145/2012 al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea si completarea normelor privind efectuarea inspectiei si controlului in transporturile rutiere
 • Ordinul 1.392/2012 al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2012 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Monitorul Oficial 516/2012, Partea I

 • Hotararea 2/2012 a Curtii Constitutionale asupra cererii referitoare la constatarea inaplicabilitatii la referendumul din 29 iulie 2012 a prevederilor articolului unic pct. 4 [referitor la art. I pct. 5 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2012] din Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, precum si ale articolului unic pct. 2 din Legea pentrumodificarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului
 • Decizia 734/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 din Hotararea Parlamentului nr. 34 din 6 iulie 2012 privind stabilirea obiectului si a datei referendumului national pentru demiterea Presedintelui Romaniei
 • Decizia 736/2012 a Curtii Constitutionale asupra obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic pct. 2 din Legea pentru modificarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului
 • Ordinul 1.173/2012 al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru publicarea acceptarii Liniilor directoare din 2011 referitoare la aspecte suplimentare ale Codului tehnic NO x 2008 privind cerintele specifice ale motoarelor diesel navale prevazute cu dispozitive de reducere catalitica selectiva (SCR), adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MEPC.198(62) a Comitetului pentru protectia mediului marin din 15 iulie 2011

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close