Acte publicate in Monitorul Oficial 517 – 520 din 26 iulie 2012

Monitorul Oficial 517/2012, Partea I

 • Legea 143/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2011 privind preluarea de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala a unor creante detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru reglementarea unor dispozitii referitoare la infiintarea unei societati comerciale
 • Decretul 513/2012 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2011 privind preluarea de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala a unor creante detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru reglementarea unor dispozitii referitoare la infiintarea unei societati comerciale
 • Legea 145/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii
 • Decretul 515/2012 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii
 • Decizia 548/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 3—8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 104/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
 • Decizia 554/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (1) si (2) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor
 • Decizia 573/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedura civila
 • Decizia 423/2012 a Primului-Ministru privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice temporar vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Sanatatii de catre domnul George Diga
 • Decizia 424/2012 a Primului-Ministru privind numirea coordonatorului national al asistentei financiare externe nerambursabile
 • Decizia 425/2012 a Primului-Ministru privind inlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare
 • Decizia 426/2012 a Primului-Ministru pentru modificarea Deciziei primului ministru nr. 382/2009 privind componenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor
 • Decizia 427/2012 a Primului-Ministru privind numirea doamnei Irina Lucan-Arjoca in functia de director general adjunct al OficiuluiRoman pentru Drepturile de Autor
 • Ordinul 263/2012 al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea unei licente de explorare

Monitorul Oficial 518/2012, Partea I

 • Decizia 603/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 386 lit. a) si art. 389 alin. 1 din Codul de procedura penala
 • Decizia 604/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278 1 alin. 1 din Codul de procedura penala
 • Decizia 605/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 160 b si art. 300 2 din Codul de procedura penala
 • Decizia 606/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedura penala
 • Decizia 658/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (3) teza finala din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989
 • Ordinul M.76/2012 al ministrului apararii nationale privind instituirea legitimatiei pentru cadrele militare in rezerva sau in retragere provenite din Ministerul Apararii Nationale
 • Ordinul 582/2012 al presedintelui Oficiului Roman pentru Adoptii privind aprobarea formularelor-model ale procesului-verbal de constatare a contraventiilor si instiintarii de plata utilizate in activitatea de constatare a contraventiilor si aplicare a sanctiunilor prevazute de Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei

Monitorul Oficial 519/2012, Partea I

 • Legea 151/2012 pentru ratificarea amendamentului aprobat la cea de a 13-a Reuniune anuala a Consiliului Guvernatorilor, prin Rezolutia nr. 131, adoptata la Tirana la 19 iunie 2011, la Acordul de infiintare a Bancii pentru Comert si Dezvoltare a Marii Negre, semnat la Atena la 30 decembrie 1994
 • Decretul 521/2012 privind promulgarea Legii pentru ratificarea amendamentului aprobat la cea de a 13-a Reuniune anuala a Consiliului Guvernatorilor, prin Rezolutia nr. 131, adoptata la Tirana la 19 iunie 2011, la Acordul de infiintare a Bancii pentru Comert si Dezvoltare a Marii Negre, semnat la Atena la 30 decembrie 1994
 • Decretul 524/2012 privind eliberarea din functie a unui judecator
 • HG 715/2012 privind modificarea denumirii si a datelor de identificare, precum si pentru actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate in domeniul publical statului si in administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si a unor unitati din subordinea acestuia, prevazute in anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Monitorul Oficial 520/2012, Partea I

 • Decizia 417/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor
 • Ordinul 1.009/2012 al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investitii pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operatiunile domeniului major de interventie 1.2 „Accesul la finantare al intreprinderilor mici si mijlocii” din cadrul axei prioritare 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, Programul operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice” 2007—2013
 • Ordinul 1.377/2012 al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind instituirea procedurii de administrare speciala la Societatea Comerciala „Uzina Mecanica Bucuresti” — S.A. — filiala a Companiei Nationale „Romarm” — S.A.
 • Ordinul 4.835/2012 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.393/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii
 • Decizia 133/2012 a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Hotararii arbitrale nr. 8 din data de 9 iulie 2012, avand ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorata artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme pentru radiodifuzarea de catre organismele de televiziune a fonogramelor de comert sau a reproducerilor acestora, prin gestiune colectiva obligatorie

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close