Acte publicate in Monitorul Oficial 525-528 din 30 iulie 2012

Monitorul Oficial 525/2012, Partea I

 • HG 707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare, a structurii institutiilor de invatamant superior, a domeniilor si programelor de studii universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, a locatiilor geografice de desfasurare, a numarului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de invatamant si limba de predare, precum si a numarului maxim de studenti care pot fi scolarizati in anul universitar 2012—2013

Monitorul Oficial 526/2012, Partea I

 • HG 729/2012 privind trecerea unui drum forestier din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor — Romsilva in domeniul public al comunei Garda de Sus si in administrarea Consiliului Local al Comunei Garda de Sus, judetul Alba
 • Ordinul 995/171/2012 al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului administratiei si internelor pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul rutier si pentru abrogarea Ordinului ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei si al ministrului internelor nr. 29/206/2002 pentru infiintarea echipajelor mobile mixte de control al traficului rutier, formate din reprezentanti ai regiilor autonome „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” si „Registrul Auto Roman”, precum si ai Autoritatii Rutiere Romane — A.R.R., impreuna cu organe de control apartinand Inspectoratului General al Politiei si Inspectoratului General al Politiei de Frontiera

Monitorul Oficial 527/2012, Partea I

 • Decizia 432/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39 alin. (2)—(5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale
 • Decizia 439/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 149 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • Decizia 440/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
 • Ordinul 501/1.011/952/2012 al ministrului comunicatiilor si societatii informationale, al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societatii Comerciale „Romfilatelia” — S.A., filiala a Companiei Nationale „Posta Romana” — S.A.
 • Ordinul 710/2012 al ministrului sanatatii privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile medicale acordate la cerere, contra cost, de catre Institutul National de Medicina Sportiva Bucuresti
 • Ordinul 1.023/2012 al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 505/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin imprumuturi a caror rambursare se asigura din alte surse decat bugetul de stat

Monitorul Oficial 528/2012, Partea I

 • Decizia 461/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 322 partea introductiva din Codul de procedura civila si art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
 • Decizia 464/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 371 1 alin. 3 din Codul de procedura civila
 • Decizia 470/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 324 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedura civila
 • Decizia 617/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/2009 privind declansarea procedurilor de expropriere pentru cauza de utilitate publica a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de interes local „Pasaj rutier denivelat superior Basarab”, precum si a prevederilor art. 3 alin. (1)—(4), art. 4, art. 9 si art. 15 din Legea nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de autostrazi si drumuri nationale
 • Decizia 634/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 3 din Codul de procedura civila
 • Decizia 429/2012 a Primului-Ministru privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice din categoria inaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Apararii Nationale de catre domnul Mihai Sova430. — Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul Mihai Sova a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Apararii Nationale
 • Decizia 431/2012 a Primului-Ministru pentru eliberarea, la cerere, a domnului Cristian Sporis din functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice
 • Decizia 432/2012 a Primului-Ministru pentru numirea domnului Enache Jiru in functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close