Acte publicate in Monitorul Oficial 533 – 537 din 1 august 2012

Monitorul Oficial 533/2012, Partea I

 • HG 736/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societatii Nationale „Aeroportul International Timisoara — Traian Vuia”— S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii;
 • HG 737/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime” — S.A. Constanta, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii;
 • HG 738/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Nationala „Posta Romana” — S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale indeplineste atributiile pe care statul roman le are in calitate de actionar.

Monitorul Oficial 534/2012, Partea I

 • Decizia 644/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 389 din Codul de procedura civila.
 • HG 732/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului „Minvest” — S.A. Deva, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;
 • HG 733/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala ICEM — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;
 • HG 734/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala „Complexul Energetic Turceni” — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

Monitorul Oficial 535/2012, Partea I

 • Ordinul 141/2012 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru aprobarea Procedurilor, conditiilor si regulilor privind autorizarea oficiala a laboratoarelor pentru testarea semintelor oficial si sub supraveghere oficiala.
 • Ordinul 382/2012 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru modificarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si a posturilor de presedinti-directori generali ai caselor de asigurari de sanatate, in vederea indeplinirii indicatorilor de performanta, incheierea contractelor de management si evaluarea activitatii acestora, aprobata prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2008.
 • Ordinul 87/2012 al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pentru aprobarea Instructiunii nr. 5/2012 privind forma, continutul si modul de prezentare a documentului privind informatiile-cheie destinate investitorilor in organismele de plasament colectiv in valori mobiliare.

Monitorul Oficial 536/2012, Partea I

 • Legea 152/2012 privind acceptarea amendamentului la Statutul Fondului Monetar International cu privire la reforma Consiliului Executiv, propus si aprobat de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar International, prin Rezolutia nr. 66-2 privind cea de-a paisprezecea revizuire generala a cotelor si reforma Consiliului Executiv
 • Decretul 522/2012 pentru promulgarea Legii privind acceptarea amendamentului la Statutul Fondului Monetar International cu privire la reforma Consiliului Executiv, propus si aprobat de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar International, prin Rezolutia nr. 66-2 privind cea de-a paisprezecea revizuire generala a cotelor si reforma Consiliului Executiv.
 • OG 10/2012 pentru crearea cadrului legal necesar cautarii automatizate a datelor de referinta in relatia cu statele membre ale Uniunii Europene si asigurarii recunoasterii activitatilor de laborator referitoare la datele dactiloscopice;
 • HG 709/2012 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 2 februarie 2012 si la Luxemburg la 10 ianuarie 2012 intre Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Europeana de Investitii la Contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii pentru Proiectul privind infrastructura municipala in domeniul alimentarii cu apa, etapa a II-a, semnat la Bucuresti la 15 martie 2004 si la Luxemburg la 19 martie 2004;
 • HG 735 /2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Nationale „Aeroporturi Bucuresti” — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii;
 • HG 749/2012 pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 1.064/2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 405/2003 din 27 februarie 2003 privind monitorizarea comunitara a importurilor de huila originara din tari terte.

Monitorul Oficial 537/2012, Partea I

 • Decizia 505/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 lit. c) liniuta a treia din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor;
 • Decizia 560/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 61 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport;
 • Decizia 638/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 alin. (1) sintagma „orice alta persoana juridica de drept public” din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989;
 • Decizia 639/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (3) si art. 7 alin. (7) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului.
 • Opinie separata.
 • HG 751/2012 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 55/2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul si eradicarea turbarii la vulpe in Romania;
 • HG 754/2012 privind suplimentarea bugetului Serviciului Roman de Informatii pe anul 2012 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012;
 • HG 755/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii „Regularizarea raului Oltet in zona orasului Bals, judetul Olt”;
 • HG 759/2012 privind suplimentarea bugetului Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului pe anul 2012 cu sumele necesare reprezentarii Romaniei de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului in fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012.
 • Ordinul 763/307/2012 al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2012 a Contractuluicadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011—2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.389/2010.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close