Metodologia procedurii de recunoastere a diplomei de doctor obtinuta in strainatate a fost aprobata

In Monitroul Oficial 314/2012 a fost publicat Ordinul 3.894/2012 al ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pentru aprobarea Metodologiei privind recunoasterea diplomei de doctor si a titlului de doctor in stiinte sau intr-un domeniu profesional, obtinute la institutii acreditate de invatamant superior sau de cercetare-dezvoltare din strainatate.

In cadrul metodologiei privind recunoasterea diplomei de doctor si a titlului de doctor in stiinte sau intr-un domeniu profesional, obtinute la institutii acreditate de invatamant superior sau de cercetare-dezvoltare din strainatate se arata ca:

Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, denumit in continuare CNRED, recunoaste automat diploma de doctor si titlul de doctor intr-unul din domeniile de studii universitare de doctorat din Romania, obtinute la o institutie acreditata de invatamant superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau din Confederatia Elvetiana.

CNRED recunoaste automat diploma de doctor si titlul de doctor intr-unul din domeniile de studii universitare de doctorat din Romania, obtinute la o institutie acreditata de invatamant superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat tert, inclusa pe Lista universitatilor de prestigiu din alte state, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.158/2012.

CNRED recunoaste diploma de doctor si titlul de doctor obtinute la o alta institutie acreditata de invatamant superior sau de cercetare-dezvoltare decat cele mentionate la art. 2 si 3, intr-unul din domeniile de studii universitare de doctorat din Romania, in baza deciziei Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, denumit in continuare CNATDCU, de validare a tezei de doctorat sustinute in strainatate.

In cazul in care diplomele de doctor prevazute la art. 2 si 3 nu au corespondenta intr-unul din domeniile de studii universitare de doctorat din Romania, CNRED inainteaza dosarul spre evaluare CNATDCU.

In situatiile mentionate la alin. (1) si (2), CNATDCU poate pronunta, in urma evaluarii dosarului de recunoastere, urmatoarele decizii:

a) validarea tezei de doctorat obtinute in strainatate, intr-unul din domeniile de studii universitare de doctorat din Romania, caz in care CNRED recunoaste diploma si titlul de doctor;

b) invalidarea tezei de doctorat obtinute in strainatate, caz in care CNRED informeaza solicitantul cu privire la decizia CNATDCU de nerecunoastere sau de refacere a tezei;

c) completarea cu documente suplimentare a dosarului de recunoastere prevazut la art. 6, caz in care CNRED informeaza solicitantul.

In cazul in care CNATDCU invalideaza teza de doctorat, dispunand refacerea tezei, teza refacuta se depune la CNRED in termen de 6 luni de la comunicarea deciziei CNATDCU. Refacerea tezei nu impune resustinerea acesteia in fata unei comisii de specialitate din strainatate sau din Romania.

CNATDCU recunoaste diplomele de doctor prevazute la alin. (1) si (2) in conformitate cu procedura prevazuta de Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.504/2012 privind aprobarea Regulamentului de functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare in vederea validarii tezelor de doctorat.

Dosarul pentru recunoasterea diplomei de doctor si a titlului de doctor obtinute in strainatate include:

a) cererea catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, denumit in continuare MECTS, prin care se solicita recunoasterea diplomei de doctor si a titlului de doctor, conform modelului prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta metodologie;

b) actul de identitate si dovada schimbarii numelui (daca este cazul), in copie;

c) diploma de doctor, in copie si traducere legalizata sau in copie legalizata, in cazul in care diploma de doctor este in limba romana;

d) actul de studii din ciclul universitar anterior care a dat acces la studii doctorale, in copie legalizata (daca actul de studii este obtinut in Romania), sau atestatul de recunoastere ori echivalare, in copie (daca actul de studii este obtinut in strainatate);

e) orice alte documente suplimentare solicitate pentru procedura de evaluare de catre CNATDCU;

f) curriculum vitae;

g) copie dupa dovada achitarii taxei;

h) teza de doctorat, in format PDF (nu se accepta varianta scanata); pot face exceptie de la aceasta regula materialele audio, video sau ilustratiile grafice;

i) rezumatul tezei de doctorat (15–20 pag., in functie de domeniul de studii), in format PDF (nu se accepta varianta scanata), in limba romana, engleza sau franceza.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close