Rolul judecatorului in aflarea adevarului conform Noului Cod de procedura civila


Drd. Alexandru Dimitriu
Avocat SCA Piperea&Asociatii


Art. 22. Rolul judecatorului in aflarea adevarului

(1) Judecatorul solutioneaza litigiul conform regulilor de drept care ii sunt aplicabile.
(2) Judecatorul are indatorirea sa staruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greseala privind aflarea adevarului in cauza, pe baza stabilirii faptelor si prin aplicarea corecta a legii, in scopul pronuntarii unei hotarari temeinice si legale. In acest scop, cu privire la situatia de fapt si motivarea in drept pe care partile le invoca, judecatorul este in drept sa le ceara sa prezinte explicatii, oral sau in scris, sa puna in dezbaterea acestora orice imprejurari de fapt sau de drept, chiar daca nu sunt mentionate in cerere sau in intampinare, sa dispuna administrarea probelor pe care le considera necesare, precum si alte masuri prevazute de lege, chiar daca partile se impotrivesc.
(3) Judecatorul poate dispune introducerea in cauza a altor persoane, in conditiile legii. Persoanele astfel introduse in cauza vor avea posibilitatea, dupa caz, de a renunta la judecata sau la dreptul pretins, de a achiesa la pretentiile reclamantului ori de a pune capat procesului printr-o tranzactie.
(4) Judecatorul da sau restabileste calificarea juridica a actelor si faptelor deduse judecatii, chiar daca partile le-au dat o alta denumire. In acest caz judecatorul este obligat sa puna in discutia partilor calificarea juridica exacta.
(5) Cu toate acestea, judecatorul nu poate schimba denumirea sau temeiul juridic in cazul in care partile, in virtutea unui acord expres privind drepturi de care, potrivit legii, pot dispune, au stabilit calificarea juridica si motivele de drept asupra carora au inteles sa limiteze dezbaterile, daca astfel nu se incalca drepturile sau interesele legitime ale altora.
(6) Judecatorul trebuie sa se pronunte asupra a tot ceea ce s-a cerut, fara insa a depasi limitele investirii, in afara de cazurile in care legea ar dispune altfel.
(7) Ori de cate ori legea ii rezerva judecatorului puterea de apreciere sau ii cere sa tina seama de toate circumstantele cauzei, judecatorul va tine seama, intre altele, de principiile generale ale dreptului, de cerintele echitatii si de buna-credinta.

Corelatii cu legislatia anterioara: art. 84, 129 C.proc.civ. din 1865.

Corelatii cu legislatia in vigoare: art. 5, 9, 12, 77, 78, 391 NCPC; art. 1 alin. (2) NCC.

Note si Explicatii. Prin alin. (1), art. 22 NCPC stabileste in sarcina instantei de judecata obligatia de a identifica normele de drept aplicabile cauzei deduse judecatii. Ca o consecinta fireasca a acestei obligatii, in baza prevederilor alin. (4), instanta poate sa recalifice actele sau faptele partilor, indiferent daca partile le-au dat o alta denumire. Este extrem de interesant de observat ca, fata de vechea reglementare din art. 84 C.proc.civ. din 1865, care permitea exclusiv recalificarea juridica a actelor deduse judecatii, noua reglementare permite inclusiv recalificarea faptelor. Instanta de judecata poate recalifica actele sau faptele partilor numai dupa ce va pune in discutia lor aspectele care o determina sa se gandeasca la aceasta posibilitate.

In ipoteza in care instanta de judecata, dupa punerea in discutie a recalificarii juridice, constata ca partile nu doresc o asemenea recalificare si isi exprima in mod expres dezacordul in legatura cu recalificarea denumirii sau a temeiului juridic al actiunii, va fi obligata sa se abtina de la recalificarea pusa in discutie. Din modul de redactare a alin. (5) s-ar putea intelege ca, pentru a avea efect, opozitia la recalificarea juridica trebuie sa fie facuta de ambele parti pentru a impiedica instanta sa recalifice denumirea sau temeiul legal. Cu toate acestea, din moment ce textul legal face vorbire despre acordul expres in legatura cu drepturile de care partile pot dispune, rezulta ca cel care face o cerere in fata instantei de judecata va avea dreptul si, implicit, posibilitatea sa se opuna la recalificarea denumirii sau a temeiului de drept, nefiind necesar acordul partii adverse.

De la aceasta regula, textul alin. (5) stabileste o exceptie, si anume in acele situatii in care instanta considera ca, in lipsa recalificarii datorata opunerii partilor, ar fi afectate drepturile tertilor. In aceasta situatie, rolul activ al instantei de judecata si principiul aflarii adevarului prevaleaza in fata principiului disponibilitatii. Trebuie subliniat faptul ca, pentru a trece peste opozitia partilor in legatura cu recalificarea denumirii si a temeiului de drept al actelor de procedura, instanta trebuie sa-si sprijine hotararea pe probe care demonstreaza in mod univoc lezarea drepturilor tertilor.

Tot o exceptie de la principiul disponibilitatii este reglementata de alin. (3) care, cu titlu de noutate fata de vechea reglementare, permite instantei de judecata, din oficiu, introducerea in cauza a altor persoane, prin procedura instituita de art. 77-78 NCPC. Persoanele astfel introduse in cauza vor avea dreptul, dupa caz, sa renunte la judecata sau la dreptul pretins, sa achieseze la pretentiile reclamantului sau sa incheie o tranzactie.

Instanta este datoare sa-si exercite rolul activ in aflarea adevarului, sa ordone probe si sa ceara explicatii suplimentare. Acest principiu fundamental poate fi folosit de parti, in cazul in care, din anumite cauze, a operat decaderea din dreptul de a mai propune probe. In baza alin. (2), o parte va putea solicita instantei de judecata ca, in baza rolului activ si a principiului aflarii adevarului, sa dispuna administrarea anumitor probe. Aceasta regula face ca rolul activ al instantei sa fie un drept, iar nu o obligatie, deoarece, in lipsa unei sanctiuni, instanta de judecata isi poate sau nu manifesta rolul activ.

Principiul disponibilitatii fata de obiectul dedus judecatii este reglementat in alin. (6), in baza acestuia judecatorul fiind dator sa se pronunte asupra tuturor aspectelor cerute si, totodata, trebuind sa se abtina sa depaseasca limitele competentelor cu care a fost investit. Aceasta norma, reglementata inclusiv in art. 9 NCPC, are menirea de a sublinia preeminenta principiului disponibilitatii fata de cel al rolului activ al instantei de judecata, conform celor dezbatute in comentariul de la art. 9 NCPC. Textul alin. (6) indica posibilitatea legiuitorului de a stabili in sarcina instantei obligatia de a se pronunta, in anumite materii, si asupra unor aspecte cu care partile nu au investit instanta de judecata, fara a se considera, in acest mod, ca este incalcat principiul disponibilitatii. Cu titlu de exemplu, indicam obligatia instantei, in procesele de divort, de a se pronunta asupra numelui sotilor sau asupra incredintarii minorului, indiferent daca partile au cerut sau nu acest lucru (art. 907 NCPC).

Alin. (7) reia reglementarea de la art. 5 alin. (3) NCPC, obligand instanta de judecata, acolo unde legea ii rezerva judecatorului putere de apreciere, cerandu-i sa tina seama de toate circumstantele cauzei – sa aiba in vedere si principiile generale ale dreptului, la care face trimitere inclusiv art. 1 alin. (2) NCC [principiul asigurarii bazelor legale de functionare a statului, principiul libertatii si al legalitatii, principiul responsabilitatii, principiul echitatii si al justitiei (A. Dimitriu, in Colectiv, Noul Cod civil, Note. Corelatii. Explicatii, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2011, www.legalis.ro)] – de cerintele echitatii (definitia data in comentariul art. 5 NCPC) si de buna-credinta (definita de art. 12 NCPC).

* * *

Acest articol reprezinta un extras din lucrarea Noul Cod de procedura civila. Note. Corelatii. Explicatii care este in curs de aparitie la Editura C.H. Beck.

 

Noul Cod de procedura civila. Note. Corelatii. Explicatii

Cartea isi propune o abordare integrala a Noului Cod de procedura civila, fara pretentii de exhaustivitate, dar avand rolul de a explica, dintr-o perspectiva pragmatica, noile prevederi procesual-civile, oferind, astfel, un sprijin real activitatii practicienilor. Esentiale pentru aceasta lucrare sunt corelatiile realizate intre vechea reglementare si cea noua, fiind subliniate asemanarile si deosebirile dintre acestea. Referitor la corespondentele cu dispozitiile anterioare, acestea au menirea de a face trimitere la institutiile care si-au pastrat aceeasi reglementare sau una asemanatoare, fiind facilitata, in plus, valorificarea doctrinei si a jurisprudentei bazate pe vechiul Cod de procedura civila.

 

 

 

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close