Acte publicate in Monitorul Oficial 587-590 din 17 august 2012

Monitorul Oficial 587/2012, Partea I

 • HG 772/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala CEPROHART — S.A. Braila.
 • Ordinul 637/2.492/50/2012 al ministrului sanatatii, al ministrului mediului si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea membrilor Comisiei nationale pentru produse biocide si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia;
 • Ordinul 1.180/2012 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare;
 • Ordinul 2.382/1.077/2012 al ministrului culturii si patrimoniului national si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru completarea anexei nr. 1 la Normele metodologice privind perceperea, incasarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, precum si procedura de solicitare si comunicare a optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, dupa caz, ale mostenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor si al ministrului finantelor publice nr. 2.823/1.566/2003.

Monitorul Oficial 588/2012, Partea I

 • Ordinul 1.405/2012 al ministrului dezvoltarii regionale si turismului privind aprobarea Listei cuprinzand indicativele de referinta ale standardelor romane care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii.

Monitorul Oficial 589/2012, Partea I

 • HG 832/2012 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica „Reabilitarea liniei c.f. Frontiera — Curtici— Simeria, parte componenta a Coridorului IV paneuropean pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h” — sectiunea: Frontiera — Curtici—Arad — km 614 (tronsonul 1).

Monitorul Oficial 590/2012, Partea I

 • Decizia 583/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007;
 • Decizia 653/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. e) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri.
 • Ordinul 198/2012 al ministrului delegat pentru administratie pentru modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 59/2012 privind aprobarea cifrei anuale de scolarizare, a numarului comisiilor de concurs si al comisiilor de solutionare a contestatiilor, a componentei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfasurare a concursului national de admitere la Programul de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici pentru anul 2012, precum si a modalitatilor privind plata taxei de participare la program;
 • Ordinul 1.092/2012 al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 291/2010 privind instituirea si aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia;
 • Ordinul 1.461/2012 al ministrului dezvoltarii regionale si turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Institutului National de Cercetare- Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila „URBAN — INCERC” din coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului;
 • Ordinul 5.223/2012 al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului pentru modificarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului privind predarea cursului de Limba, cultura si civilizatie romaneasca in unitati de invatamant din state membre ale Uniunii Europene si instrumentele de lucru, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.927/2010.
 • Decizia 466/2012 a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind incetarea, la cerere, a activitatii de broker de asigurare a Societatii Comerciale PALLADIUM INSURANCE BROKER — S.R.L. si retragerea autorizatiei de functionare.
 • Situatia 2/2012 a Autoritatii Electorale Permanente rapoartelor detaliate de venituri si cheltuieli electorale intocmite de catre competitorii electorali, pentru referendumul national pentru demiterea Presedintelui Romaniei din data de 29 iulie 2012, care se publica de catre Autoritatea Electorala Permanenta conform art. 38 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close