Acte publicate in Monitorul Oficial 632-633 din 4 septembrie 2012

Monitorul Oficial 632/2012, Partea I

 • Hotararea 28/2012 a Camerei Deputatilor pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Camerei Deputatilor.
 • HG 886/2012 privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Harghita de catre doamna Urzica Augusta-Cristina;
 • HG 887/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Harghita de catre domnul Andrei Jean-Adrian;
 • Decizia 340/2012 a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii privind modificarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2005—2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii, aprobata prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii nr. 61/2012;
 • Ordinul 1.352/2012 al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea Normativului feroviar „Vehicule de cale ferata. Drezine pantograf si drezine macara. Tipuri de revizii si reparatii planificate. Normele de timp pentru efectuarea reviziilor si reparatiilor planificate. Lucrari minime executate in cadrul reviziilor si reparatiilor planificate”;
 • Ordinul 2.366/1.548/2012 al ministrului mediului si padurilor si al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si padurilor si al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 2.743/3.189/2011 privind aprobarea Procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective si de evaluare si aprobare a planului de operare pentru producatorii care isi indeplinesc in mod individual obligatiile privind gestionarea deseurilor de baterii si acumulatori, precum si componenta si atributiile comisiei de evaluare si autorizare.
 • Rectificari.

Monitorul Oficial 633/2012, Partea I

 • Decizia 13/2012 a Senatului privind asigurarea conducerii Senatului in perioada 4—5 septembrie 2012;
 • Hotararea 26/2012 a Senatului pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Biroului permanent al Senatului.
 • HG 870/2012 pentru stabilirea unei exceptii de la respectarea structurilor amestecurilor de gaze naturale stabilite/avizate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei;
 • HG 896/2012 privind acordarea unor ajutoare de Urgenta;
 • Decizia 460/2012 a Primului-Ministru pentru eliberarea, la cerere, a domnului Ovidiu Artopolescu din functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale;
 • Decizia 461/2012 a Primului-Ministru privind numirea Comisiei pentru evaluarea inaltilor functionari publici;
 • Decizia 462/2012 a Primului-Ministru privind numirea Comisiei de disciplina pentru inaltii functionari publici;
 • Decizia 463/2012 a Primului-Ministru privind numirea unor membri in Consiliul de administratie al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara;
 • Decizia 464/2012 a Primului-Ministru privind aplicarea mobilitatii pentru doamna Iulia Carcei din functia publica temporar vacanta de secretar general al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca in functia publica de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului;
 • Decizia 465/2012 a Primului-Ministru privind incetarea detasarii si pentru reluarea activitatii doamnei Cynthia Carmen Curt in functia publica de secretar general al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca;
 • Decizia 466/2012 a Primului-Ministru privind aplicarea mobilitatii pentru doamna Cynthia Carmen Curt din functia publica de secretar general al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca in functia publica de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului;
 • Decizia 467/2012 a Primului-Ministru privind aplicarea mobilitatii pentru doamna Iulia Carcei din functia publica de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului in functia publica de secretar general al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
 • Ordinul 33/2012 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind instituirea unor reguli pe piata de echilibrare aplicabile productiei de energie electrica ce beneficiaza de sisteme de promovare;
 • Ordinul M.97/2012 al ministrului apararii nationale pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind activitatea legislativa si de asistenta juridica in Ministerul Apararii Nationale, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.75/2009;
 • Ordinul 156/2012 al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping pentru aprobarea formularului-tip de proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close