Acte publicate in Monitorul Oficial 645-648 din 11 septembrie 2012

Monitorul Oficial 645/2012, Partea I

 • Decizia 11/2012 privind delegarea atributiilor presedintelui Camerei Deputatilor
 • HG 856/2012 pentru realocarea sumei de 10.727 mii lei ramase necheltuita pana la sfarsitul anului 2011 din suma de 14.534 mii lei prevazuta la art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 841/2010 privind realocarea sumei de 14.534 mii lei ramase necheltuita pana la sfarsitul anului 2009 din suma de 170.022 mii lei prevazuta la art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 549/2006 privind aprobarea sumelor necesare pentru accelerarea lucrarilor de constructie a Autostrazii Bucuresti— Constanta, Tronsonul 4 Drajna—Fetesti si Tronsonul 5 — Fetesti—Cernavoda
 • Hotararea 27/2012 a Camerei Auditorilor Financiari din Romania pentru modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 2/2012 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din Romania

Monitorul Oficial 646/2012, Partea I

 • HG 874/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici aferenti lucrarilor de interventii „Refacere parte carosabila si consolidare versant pe DN 10 km 84 + 500 — km 84 + 600”, judetul Buzau
 • HG 879/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici aferenti lucrarilor de interventii „Consolidare corp drum DN 11B km 20 + 000 — km 22 + 500”, judetele Covasna si Harghita
 • Decizia 7/2012 a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind incetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul Orbeni
 • Ordinul 31/2012 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale

Monitorul Oficial 647/2012, Partea I

 • Hotararea 29/2012 a Camerei Deputatilor privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor
 • Hotararea 30/2012 a Camerei Deputatilor privind constatarea incetarii unui mandat de deputat
 • Hotararea 27/2012 a Senatului privind numirea unui membru titular si a unui membru supleant al Consiliului National de Integritate
 • Hotararea 28/2012 a Senatului privind numirea presedintelui Institutului Cultural Roman
 • Hotararea 29/2012 a Senatului pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 49/2011 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului
 • Decizia 470/2012 a Primului-Ministru privind numirea domnului Emil Calota in functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei
 • Decizia 471/2012 a Primului-Ministru privind acordarea calitatii de consilier onorific al primului-ministru domnului Dante Stein
 • Decizia 472/2012 a Primului-Ministru privind incetarea prin demisie a raportului de serviciu al domnului Roman Cristian-Constantin, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului
 • Ordinul 209/1.173/2012 al ministrului delegat pentru administratie si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru aplicarea la nivelul municipiului Mangalia, judetul Constanta, a prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind unele masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei
 • Ordinul 1.529/2012 al ministrului dezvoltarii regionale si turismului pentru aprobarea reglementarii tehnice „Ghid privind produse de finisare din materiale polimerice utilizate in constructii. Comasare/Revizuire C 4—1977, C 174— 1979, C 55—1974”, indicativ GE 055—2012
 • Ordinul 1.530/2012 al ministrului dezvoltarii regionale si turismului pentru aprobarea reglementarii tehnice „Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor”, indicativ CR 0—2012
 • Ordinul 1.656/2012 al ministrului dezvoltarii regionale si turismului privind desemnarea Societatii Comerciale SRAC CERT — S.R.L. in vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii si privind modificarea Listei organismelor notificate in domeniul produselor pentru constructii, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 2.865/2011

Monitorul Oficial 648/2012, Partea I

 • Ordinul 60/204/221/1.407/44.724/3.413/2012 al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului transporturilor si infrastructurii, al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al ministrului mediului si padurilor privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului mediului si gospodaririi apelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 30/337/366/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspectie la frontiera in care sunt organizate controale sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de iesire, a punctelor de intrare desemnate, a punctelor de import desemnate, precum si a programului de lucru al acestora
 • Ordinul 1.081/1.175/1.685/2012 al ministrului transporturilor si infrastructurii, al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societatii Comerciale „Electrificare CFR” — S.A., filiala Companiei Nationale de Cai Ferate „C.F.R.” — S.A

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close