Acte publicate in Monitorul Oficial 667-669 din 24 septembrie 2012

Monitorul Oficial 667/2012, Partea I

 • HG 902/2012 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa Tribunale;
 • HG 917/2012 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea regulamentelor delegate (UE) ale Comisiei nr. 1.059/2010, nr. 1.060/2010, nr. 1.061/2010, nr. 1.062/2010 si nr. 626/2011 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea, prin etichetare si informatii standard despre produs, a consumului de energie si de alte resurse al produselor cu impact energetic si pentru abrogarea unor acte normative;
 • HG 927/2012 pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 1.259/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind platile transfrontaliere in Comunitate si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001;
 • HG 930/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici aferenti lucrarilor de interventii „Refacere zid de sprijin DN 15B km 2 + 800 stanga, km 3 + 750 stanga, 5 + 250 stanga”, judetul Neamt;
 • HG 932/2012 privind scaderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, ca urmare a retrocedarii acestuia persoanei indreptatite, si privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 • HG 934/2012 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin inscrierea in inventar a unui imobil aflat in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin schimbarea unitatii de administrare si prin modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Administratiei si Internelor.
 • Ordinul 34/2012 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei pentru prorogarea termenului de intrare in vigoare a Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 31/2010 privind aprobarea tarifelor prevazute in anexa nr. 10 la Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 54/2007, si a pretului de achizitie a gazelor naturale livrate in excedent in Sistemul national de transport;
 • Decizia 372/2012 a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului la finantare — START, aprobata prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii nr. 62/2012;
 • Decizia 373/2012 a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii privind modificarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata, aprobata prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii nr. 147/2012;
 • Ordinul 868/2012 al ministrului sanatatii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 716/2009 privind aprobarea tarifelor si a valorii cotizatiei de mentinere in vigoare a autorizatiei de punere pe piata, practicate de Agentia Nationala a Medicamentului;
 • Ordinul 3.283/2012 al ministrului mediului si padurilor pentru aprobarea pretului mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior.

Monitorul Oficial 668/2012, Partea I

 • Decretul 589/2012 privind eliberarea din functie a unui Judecator;
 • Decretul 590/2012 privind eliberarea din functie a unui Judecator;
 • Decretul 591/2012 privind eliberarea din functie a unui procuror;
 • Decretul 592/2012 privind acreditarea unui ambasador;
 • Decretul 593/2012 privind acreditarea unui ambasador;
 • Decretul 594/2012 privind acreditarea unui ambasador;
 • Decretul 595/2012 privind acreditarea unui ambasador;
 • Decretul 596/2012 privind acreditarea unui ambasador;
 • Decretul 597/2012 privind acreditarea unui ambasador;
 • Decretul 598/2012 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural in grad de Ofiter;
 • Decretul 599/2012 privind conferirea unor decoratii.
 • Ordinul 2.390/2012 al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea liniilor prioritare pentru subventionarea in anul 2013, de la bugetul de stat, a asociatiilor si fundatiilor, in baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala;
 • Ordinul 3.397/2012 al ministrului mediului si padurilor privind stabilirea criteriilor si indicatorilor de identificare a padurilor virgine si cvasivirgine in Romania.
 • Hotararea 8/2012 a Autoritatii Electorale Permanente privind procedura de acreditare pe langa birourile si oficiile electorale constituite la alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din 9 decembrie 2012;
 • Hotararea 9/2012 a Autoritatii Electorale Permanente pentru aprobarea normelor privind constituirea si restituirea depozitelor candidatilor la functia de deputat sau de senator la alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012;
 • Hotararea 10/2012 a Autoritatii Electorale Permanente privind desemnarea reprezentantilor Autoritatii Electorale Permanente in birourile electorale de circumscriptie constituite la alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012.

Monitorul Oficial 669/2012, Partea I

 • OUG 51/2012 privind ratificarea Acordului de imprumut (Imprumut pentru politici de dezvoltare cu optiune de amanare a tragerii) intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 11 septembrie 2012;
 • Acord de imprumut (Imprumut pentru politici de dezvoltare cu optiune de amanare a tragerii) intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close